WARSZAWA: 01:15 | LONDYN 23:15 | NEW YORK 18:15 | TOKIO 08:15

Związkowcy z „Solidarności” Bulk Cargo -protestują

Dodano: 02 mar 2020, 19:19

2 marca związkowcy z „Solidarności” spółki Bulk Cargo – Port Szczecin zorganizowali pikietę ostrzegawczą. Powodem protestu jest zdaniem związkowców- niedotrzymanie umowy zawartej między Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką Bulk Cargo Port-Szczecin dotyczącej dzierżawy terenów przez największą portową spółkę Chodzi o tereny przy nabrzeżu Parnica i część terenów przy nabrzeżu Noteckim. Związkowcy obawiają się zwolnień dokerów pracujących na nabrzeżach, które ZMPSiŚ zamierza wydzierżawić w drodze przetargu.
W odpowiedzi na działania związkowców z „Solidarności” Bulk Cargo, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przesłał do mediów oświadczenie, w którym czytamy:

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. (ZMPSiŚ) ze zdziwieniem przyjął fakt organizacji dzisiejszej pikiety przez związkowców z NSZZ „Solidarność” przy BULK CARGO – PORT SZCZECIN Spółka z o.o. (BCPS). Zaskoczenie ZMPSiŚ budzi przede wszystkim brak jakiejkolwiek wcześniejszej komunikacji ze strony NSZZ „Solidarność” w przedmiotowej sprawie oraz treść zarzutu stawianego przez niektórych związkowców, o rzekomym złamaniu przez ZMPSiŚ postanowień porozumienia zawartego w 2019 roku z BCPS. Jak dowiedział się ostatnio ZMPSiŚ, związkowcy negują działania ZMPSiŚ podjęte w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę dwóch nabrzeży, do zwrotu których BCPS zobowiązał się na podstawie porozumienia zawartego w 2019 roku.
Dla przypomnienia, w dniu 27 czerwca 2019 roku, ZMPSiŚ SA oraz BCPS zawarły porozumienie, w którym określone zostały m.in. szczegóły dalszej dzierżawy przez tę Spółkę terenów w porcie morskim w Szczecinie oraz inne działania umówione przez strony. Następnie, w dniu 5 listopada 2019 roku, obydwie spółki podpisały aneks do umowy dzierżawy z 15 września 1994 roku, stanowiący realizację części postanowień porozumienia. Obydwa powyżej przywołane dokumenty gwarantują BCPS bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w porcie morskim w Szczecinie.
Ze względu na postanowienia obydwu powyżej przywołanych dokumentów oraz zgodność działań ZMPSiŚ z ustaleniami dokonanymi w 2019 roku z BCPS, za niezrozumiałą uznać należy organizację dzisiejszej pikiety przez Związek NSZZ „Solidarność” działający przy BCPS. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyraża jednak nadzieję na szybkie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i dalszą zgodną współpracę obydwu spółek.

Związkowcy z Bulk Cargo chcieliby się spotkać z ministrem Markiem Gróbarczykiem w celu omówienia spornej kwestii dotyczącej dzierżawy nabrzeży.