WARSZAWA: 15:41 | LONDYN 13:41 | NEW YORK 08:41 | TOKIO 22:41

10. jubileuszowe Sympozjum Sea Point 2016 w Szczecinie

Dodano: 24 lis 2016, 19:13

W dniach 24-25 listopada br. w Akademii Morskiej w Szczecinie trwa 10. jubileuszowe Studenckie Sympozjum Transportowo-Logistyczne Sea Point 2016. Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Logistyki i Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. W tym roku dominują tematy związane z szeroko rozumianym transportem kolejowym. Wykład wprowadzający pt. „Autowagon jako kierunek rozwoju transportu szynowo-drogowego” wygłosił prof. dr hab. inż. Mieczysław Hann z Akademii Morskiej w Szczecinie.
O związkach transportu kolejowego z portami morskimi bardzo ciekawie mówiła podczas swojej prezentacji Aneta Szreder-Piernicka z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., omawiając role transportu kolejowego w obsłudze portu morskiego w Szczecinie.
– W roku 2013 porty w Szczecinie i Świnoujściu oficjalnie zostały włączone do europejskiego korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, co ma istotne znaczenie, ponieważ korytarze transportowe łączą w sobie różne rodzaje transportu w tym także transport kolejowy, który jest wiodącym tematem tegorocznego sympozjum – powiedziała Szreder-Piernicka.
Włączenie do korytarza transportowego ma także bardzo konkretny wymiar finansowy ponieważ Unia Europejska przeznacza znaczne środki na rozwój europejskiej sieci korytarzy transportowych.
Przedstawicielka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zwróciła uwagę, że porty w Szczecinie i Świnoujściu stają się coraz bardziej uniwersalne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w obrotach portowych dominowały towary masowe, głównie węgiel i ruda, obecnie porty ujścia Odry obsługują znacznie szerszą paletę ładunków. Rosną przeładunki drobnicy, w tym przede wszystkim drobnicy promowej, obsługiwanej przez należący do ZMPSiŚ SA terminal promowy w Świnoujściu. W roku 2015 z około 23 mln ton ładunków obsłużonych w portach w Szczecinie i Świnoujściu aż 6 mln ton stanowiła drobnica promowa. Tak dynamiczny wzrost obrotów był jedną z podstawowych przesłanek modernizacji terminalu promowego w Świnoujściu, której celem jest przystosowanie terminalu do obsługi większych promów.
Wszyscy uczestnicy sympozjum podkreślali, że infrastruktura kolejowa w naszym kraju wymaga pilnej modernizacji, konieczna jest także sukcesywna wymiana taboru, co w dłuższej perspektywie czasowej powinno spowodować, że przewozy kolejowe staną się bardziej atrakcyjne, co przyczyni się do alokacji części ładunków z dróg na tory.
O realizacji inwestycji kolejowych w kontekście rozwoju intermodalnych terminali kontenerowych na przykładzie DCT Gdańsk I PCC Intermodal mówiła w swojej prezentacji Daria Kubowicz z Akademii Morskiej w Szczecinie.
– Terminal DCT Gdańsk jest w stanie obsłużyć największe kontenerowce pływające w światowej flocie. Jego atutem jest nie tylko dogodne położenie, ale także bardzo nowoczesne wyposażenie, co w znacznym stopniu skraca czas obsługi statku – powiedziała Daria Kubowicz.
Na terenie terminala DCT znajduje się bocznica kolejowa, co również wpływa na sprawność obsługi ładunku. Długość torów na terminalu (2,5 km) pozwala na obsługę całych składów, co skraca czas za/wyładunku.
Terminalem kontenerowym znajdującym się w centrum Polski jest terminal PCC w Kutnie. W tym przypadku to własnie lokalizacja sprawia, że terminal ten obsługuje ładunki na linii wschód-zachód oraz północ-południe. Położenie w centrum kraju jest bardzo istotnym atutem terminalu.
– Transport kolejowy pozwala na jednorazowy przewóz dużych partii ładunków. Ten rodzaj transportu jest również mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego niż transport samochodowy. Właśnie dlatego Unia Europejska w swoich programach dotyczących transportu stawia na rozwój przewozów kolejowych – stwierdziła Daria Kubowicz.
Chociaż dominującym tematem tegorocznego spotkania była kolej, to tematyka poszczególnych wystąpień często miała charakter interdyscyplinarny. Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazywali na powiązania transportu kolejowego nie tylko z rozwojem innych gałęzi transportu takich jak chociażby transport rzeczny czy morski, ale także omawiali wpływ rozwoju transportu szynowego na rozwój Polski i Europy. Zwracano także uwagę na aspekty środowiskowe, co ma szczególne znaczenie w kontekście realizowanych przez Unię Europejską programów związanych z ochroną środowiska. Kolejne sympozjum Sea Point odbędzie się w przyszłym roku. Być może, tym razem będzie to już spotkanie o charakterze międzynarodowym, czego życzymy wszystkim uczestnikom i organizatorom.
1
3-2
4
3-1
Tekst i fot. Wojciech Sobecki