WARSZAWA: 16:49 | LONDYN 14:49 | NEW YORK 09:49 | TOKIO 23:49

Akademia Morska w Szczecinie ma nowego prorektora

Dodano: 04 lis 2020, 12:52

Od listopada br. w strukturze Akademii Morskiej w Szczecinie funkcjonuje nowy pion Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju. Na stanowisko prorektora powołany został dr hab. inż. kpt. ż.m. Janusz Uriasz, prof. AMS z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.
W skład nowo powołanego pionu wchodzą: Dział Rozwoju, Centrum Projektów i Innowacji: Centrum Transferu Technologii Morskich oraz Uczelniane Centrum Informatyczne.

Janusz Uriasz od początku kariery zawodowej związany jest z Akademią Morską w Szczecinie. Od roku 2005 prowadził Instytut Nawigacji Morskiej, później Instytut Technologii Morskich, a obecnie Katedrę Elektroniki i Telekomunikacji. W ubiegłej kadencji był Pełnomocnikiem Rektora Akademii, członkiem Senatu AMS oraz przewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej.
Zawodowo jest nawigatorem, posiada doświadczenie zawodowe, dyplom i kwalifikacje kapitana żeglugi małej.
W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia, w specjalności nawigacja, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, w zakresie nawigacji satelitarnej.
Od roku 2008 uczestniczy w posiedzeniach Międzynarodowej Organizacji Morskiej, reprezentując Uczelnię i Polskę w pracach dotyczących aktualizacji konwencji STCW i dalej nowelizacji prawa krajowego.

Od roku 2012 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a od 2016 przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych PKA. Od roku 2016 jest członkiem Komitetu Geodezji PAN.
W Akademii Morskiej realizował projekty dydaktycznych i naukowo-badawczych, krajowych i europejskich.
Do zadań nowego prorektora i pracowników pionu należy m.in. kształtowanie polityki i strategii rozwoju uczelni, w tym współpracy z zagranicą i umiędzynarodowienia. Kompetencje pionu obejmują także – kluczowe z punktu widzenia rozwoju – tematy: transferu technologii, wynalazczości, zarządzania własnością intelektualną i ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju będzie realizował analizy statystyczne, społeczne, kontrolę rankingów, w których notowana jest AMS. Będzie także prowadził działania na rzecz skutecznego podnoszenia pozycji Akademii i jej rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej, wspierał aplikacje o projekty krajowe i zagraniczne oraz ich realizację, promował ofertę usług badawczych AMS, a także dbał o informatyzację uczelni.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-11-28

1 EUR - 4,3542 1 USD - 3,9750
1 CHF - 4,5175 1 GBP - 5,0198

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin