WARSZAWA: 05:03 | LONDYN 03:03 | NEW YORK 22:03 | TOKIO 12:03

Brytyjskie Biuro Badania Wypadków Morskich opublikowało raport roczny

Dodano: 31 lip 2015, 10:21

Biuro Badania Wypadków Morskich (ang. Marine Accident Investigation Branch, w skrócie MAIB) podlega brytyjskiemu Ministerstwu Transportu. Zespół MAIB opracował raport zawierający informacje o wypadkach morskich, które miały miejsce w 2014 roku.
Według raportu, w 2014 do MAIB zgłoszono 1 270 wypadków, w których brało udział 1 470 statków. Z tej liczby, 424 zarejestrowane przypadki to wypadki przy pracy, które nie wiązały się z awarią lub uszkodzeniem statku.
Z udziałem 953 statków handlowych miały miejsce 822 wypadki. Zdarzenia te niosły za sobą rzeczywiste lub potencjalne uszkodzenie statku.
W raporcie podkreślono, że piąty rok z rzędu, wypadkom nie uległ żaden statek handlowy z Wielkiej Brytanii o ładowności ponad 100gt. W 2014 roku nie zginął żaden członek załogi brytyjskiego statku handlowego o tej ładowności – po raz pierwszy od 50 lat, kiedy rozpoczęto prowadzenie dokumentacji morskiej.
Na statku poniżej ładowności 100gt pięciu członków załogi straciło życie – w tym czterech doświadczonych żeglarzy zginęło w wypadku jachtu Cheeki Rafiki na Atlantyku.
Dwanaście statków rybackich rozbiło się w 2014 roku. Dla porównania, w 2013 roku było to 18 statków. Na morzu straciło życie ośmiu rybaków. Rok wcześniej liczba ta była o połowę mniejsza.
510ea8d5_6240846050_f775f7056e_z
Źródło: promy24.com