WARSZAWA: 21:28 | LONDYN 19:28 | NEW YORK 14:28 | TOKIO 04:28

Budowa terminalu PERN w Gdańsku zaawansowana prawie w 70 proc.

Dodano: 13 maj 2015, 22:00

67 procent wynosi stan zaawansowania budowy terminalu naftowego PERN na terenie Portu Północnego. Wszystko wskazuje na to, że budowa pierwszego etapu zostanie zakończona zgodnie z planem, czyli do końca bieżącego roku – powiedział minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, wizytujący w środę (13 bm.) teren tej największej w naszym kraju inwestycji naftowej. Zdaniem ministra, takie tempo prac oznacza, że w ciągu 32 miesięcy, licząc od pozwolenia na budowę, powstanie kompletny hub morski.
Mieć on będzie kluczowe znaczenie dla zapewnienia elastyczności dostaw ropy naftowej do polskich i niemieckich rafinerii w nadchodzących latach – stwierdził prezes PERN Marcin Moskalewicz. Nowe zbiorniki terminala pozwolą na magazynowanie wielu różnych gatunków ropy z różnych regionów świata, dostarczanych drogą morską w zależności od zamówień odbiorców.
Terminal składać się będzie z sześciu zbiorników – każdy o pojemności 62,5 tysiąca metrów sześciennych oraz infrastrukturę niezbędną do ich obsługi, jak oczyszczalnia ścieków, pompownie ropy oraz instalacje przeciwpożarowe (z czterema zbiornikami na wodę, 2,5 tys. m sześc. każdy). Ponadto powstające rurociągi wewnętrzne i zewnętrzne połączą terminal z ogólnokrajową siecią paliw płynnych.
W drugim etapie, który ma zakończyć się w 2018 roku, zbudowane zostaną zbiorniki o łącznej pojemności 325 tys. metrów sześc. do magazynowania produktów ropopochodnych, chemikaliów, paliwa lotniczego JET-A i biokomponentów. Wybudowana zostanie też stacja autocystern oraz zostanie doprowadzona bocznica kolejowa. Łączny koszt gdańskiego terminalu PERN szacowany jest na ok. 826 mln zł.
– Budowa tego pierwszego w historii naszego kraju terminalu naftowego jest w większości realizowana przez ponad 30 polskich firm , które zatrudniają ponad tysiąc osób – podkreślali minister Włodzimierz Karpiński oraz prezes Marcin Moskalewicz. Zatrudnienie wynosi razem ponad tysiąc osób. Poniesione nakłady mogą zwrócić się w ciągu kilku- kilkunastu lat, ponieważ łączny spodziewany wzrost przychodów, wynikający z funkcjonowania terminalu naftowego dla budżetu państwa oraz spółek położonych w obrębie portu może wynieść od 70 mln do ponad 100 mln złotych rocznie (bez uwzględnienia przychodów PERN). 
W 2014 roku przychody PERN ze sprzedaży wyniosły 625 mln zł i były wyższe o 3 proc. tj. 608,4 mln zł w stosunku do 2013 roku.
Budowa terminalu PERN
PERN _budowany terminal
Źródło: tekst i fot. Dziennik Bałtycki