WARSZAWA: 19:46 | LONDYN 17:46 | NEW YORK 12:46 | TOKIO 02:46

Członkowie Klastra na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Dodano: 12 maj 2015, 17:10

Kolejne spotkanie członków Polskiego Klastra Morskiego odbyło się na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. O historii Wydziału i jego współczesnych dokonaniach naukowych i dydaktycznych mówił dr hab. inż. Wojciech Litwin, Prodziekan ds. Nauki.
Od 1945 r. Wydział wypromował ponad 5500 mgr inż. i inż., od 1950 r. – blisko 240 doktorów nauk technicznych oraz od 1961 r. – około 50 doktorów habilitowanych. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odwołuje się do tradycji i aktywności wcześniejszych jednostek organizacyjnych. W chwili utworzenia Królewskiej Politechniki w Gdańsku 1 października 1904 r., Wydziału Budowy Okrętów i Maszyn Okrętowych był jednym z sześciu wydziałów, który zainicjował w Gdańsku edukację i naukę związaną z okrętownictwem.
Te działania kontynuowali pracownicy naukowi i techniczni dynamicznie rozwijającego się Wydziału Budowy Okrętów, utworzonego w ramach Politechniki Gdańskiej, utworzonej dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 24 maja 1945 r. W tym okresie wykształcono wielu wybitnych inżynierów i prowadzono wiele unikalnych badań naukowych w ramach Instytutu Okrętowego, Wydziału Budowy Okrętów oraz utworzonego w 1990 r. Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Obok kierunku studiów Oceanotechnika, Wydział prowadzi dwa nowe kierunki – Energetyka i Transport.

Obecnie działalność naukowa i dydaktyczna Wydziału skupiona jest w sześciu katedrach. Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej zajmuje się między innymi projektowaniem okrętów i obiektów oceanotechnicznych, mechaniką i hydromechaniką okrętu oraz techniką głębinową. Na wydziale działają również Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa, Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki, Katedra Siłowni Morskich i Lądowych, Katedra Mechatroniki Morskiej oraz Katedra Automatyki i Energetyki. Wydział nadawał Politechnice Gdańskiej unikalny charakter, ponieważ gdańska uczelnia wyróżniała się spośród innych palcówek politechnicznych faktem, że tu właśnie zajmowano się naukami związanymi z okrętownictwem, kształcono projektantów i inżynierów budowy statków, okrętów i innych obiektów pływających. Wśród wielu badań naukowych pracownicy Wydziału mają na swoim koncie unikalne konstrukcje jednostek pływających, w tym z napędem elektrycznym i hybrydowym, a nawet projekt hotelu podwodnego. MG
SAM_0161
SAM_0165
Źródło: Polski Klaster Morski