WARSZAWA: 09:20 | LONDYN 07:20 | NEW YORK 02:20 | TOKIO 16:20

Czy przewoźnicy odmówią wykonywania przewozów przez Kanał La Manche?

Dodano: 22 maj 2015, 8:28

Stowarzyszenie Brytyjskich Przewoźników Międzynarodowych informuje, że ilość nielegalnych imigrantów próbujących się wedrzeć do samochodów ciężarowych osiągnęła bezprecedensowy poziom zagrażający bezpieczeństwu kierowców pojazdów.
Stowarzyszenie Brytyjskich Przewoźników Międzynarodowych (z ang. BIFA) informuje, że ilość nielegalnych imigrantów próbujących się wedrzeć do samochodów ciężarowych osiągnęła bezprecedensowy poziom zagrażający bezpieczeństwu kierowców pojazdów, stwarzając realne zagrożenie.
BIFA ostrzega, że znaczny wzrost w ostatnim czasie nielegalnych imigrantów, którzy próbują się wedrzeć do samochodów ciężarowych przejeżdżających przez port w Calais zarówno za pośrednictwem przepraw promowych, jak i połączenia kolejowego jest przyczyną poważnych problemów, a wręcz zagraża przyszłości transportu zmierzającego do Wielkiej Brytanii.
Dyrektor generalny BIFA, Robert Keen powiadomił, że członkowie stowarzyszenia zgłaszają rosnące trudności spowodowane wzrostem liczby nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się do Wielkiej Brytanii.
Robert Keen podkreśla, że przez lata przyzwyczailiśmy się do oglądania chaotycznych zdjęć w mediach, ale obecnych wydarzeń nie da się z niczym porównać. Wszyscy członkowie łańcucha logistycznego prowadzonego przez Kanał La Manche znajdują się aktualnie w sytuacji większego ryzyka.
Taki stan rzeczy może powodować opóźnienia w planowanych godzinach przyjazdu ciężarówek, a co za tym idzie zagrozić dostawie ładunków dla klientów, powodując nieefektywność planowanego transportu.
Dyrektor generalny zwraca uwagę, że bez podjęcia jakichkolwiek działań ze strony Francji i Wielkiej Brytanii istnieje duża szansa, że przewoźnicy zaczną odmawiać wykonywania przewozów na trasach z przekroczeniem Kanału La Manche ze względu na ryzyko osobiste i finansowe.
Jednocześnie większy ruch między Europą kontynentalną i Wielką Brytanią zmusza organizację do naciskania na władze Francji i Wielkiej Brytanii w celu opracowania rozwiązań tak, aby transport towarowy mógł być swobodnie prowadzony.
BIFA podkreśla, że zachęca swoich członków do stosowania zabezpieczeń w wykorzystywanych pojazdach, a także wzywa kierowców do pozostawania czujnymi i odpowiedzialnymi za samochód i towar.
Stowarzyszenie z zadowoleniem przyjęło również wiadomość, że Eurotunnel przekształcił istniejący parking przy terminalu w powiększoną strefę bezpieczeństwa przed bramkami check-in, która może pomieścić około 150 pojazdów ciężarowych.
BIFA pochwala również plany Eurotunnelu dotyczące rozbudowy terminala i stworzenia nowej bezpiecznej strefy dla ciężarówek jeszcze w tym roku, co powinno znacząco utrudnić przedostawanie się nielegalnych imigrantów na pokłady pojazdów.
cdb4caa6_40846313_afd41575dd_z
Źródło: promy24.com