WARSZAWA: 12:58 | LONDYN 10:58 | NEW YORK 05:58 | TOKIO 19:58

DFDS podał wyniki za III kwartał. Przewoźnik idzie na rekord

Dodano: 14 lis 2017, 21:47

DFDS ma powody do zadowolenia. Popularny operator promowy i logistyczny zaprezentował wyniki za III kwartał 2017 r. Wiele wskazuje, że cały rok zakończy się dla duńskiej firmy rekordowym osiągnięciem.
W III kwartale 2017 r. firma DFDS odnotowała przychody w wysokości 3,9 miliarda koron duńskich (wzrost o 3,3 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym). Armator odnotował też wskaźnik EBITDA na rekordowym, porównywalnym z ubiegłym rokiem poziomie – 980 milionów DKK (rezultat lepszy o 0,4 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego).
Przewoźnik osiągnął wzrosty na wszystkich polach, jeśli chodzi o przewóz towarów. Pod tym względem wzrosty odnotowano w przewozach pomiędzy Wielką Brytanią a Europą kontynentalną i Skandynawią, a także w rejonie Morza Bałtyckiego. W obrębie samego tylko Morza Północnego udało się uzyskać 8-procentowy wzrost pod względem wielkości przewozów frachtowych, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Przewoźnik poinformował też, że w przypadku przewozów pasażerskich wpływ na gorsze od oczekiwanych wyniki miały notowania funta oraz sytuacja na rynku norweskim.
Także od stycznia do końca września 2017 r. firma osiągnęła doskonałe wyniki. W okresie tym obroty wyniosły 10,8 miliarda DKK (o 0,4 miliarda DKK więcej niż od stycznia do września 2016 r.). Również wypracowany w tym okresie wskaźnik EBITDA był wyższy niż w ubiegłym roku i wyniósł 2,13 miliarda DKK.
„Jesteśmy zadowoleni, że możemy potwierdzić naszą prognozę dotyczącą tegorocznego wyniku, który powinien okazać się lepszy od ubiegłorocznego rekordu, który był napędzany przez wyższe dochody z tytułu przewozu frachtu” – powiedział szef DFDS, Niels Smedegaard, który już dziś wyraził nadzieję, że także przyszły rok pozwoli na śrubowanie rekordów.
Firma skorygowała jednocześnie prognozy dotyczące wyników za cały 2017 r. Choć firma zakłada, że będzie on rekordowy, przewidywany rezultat został nieco zmniejszony. W skali roku wzrost obrotu w porównaniu z rokiem ubiegłym powinien wynieść 3 procent (wcześniej zakładano 4 procent), a wskaźnik EBITDA powinien zamknąć się w przedziale 2,65-2,75 miliarda DKK. Wcześniej zakładano poziom 2,6-2,8 miliarda DKK.

PromySkat