WARSZAWA: 12:46 | LONDYN 10:46 | NEW YORK 05:46 | TOKIO 19:46

GAVIA poszukuje niebezpieczeństw

Dodano: 04 kw. 2017, 21:37

Na wodach Zatoki Pomorskiej nurkowie – minerzy ze świnoujskiej flotylli szkolili się w wykrywaniu podwodnych niebezpieczeństw. Marynarze 12. Dywizjonu Trałowców (12.DTR) trenowali wykorzystując m.in. autonomiczny pojazd podwodny typu GAVIA.
Podczas pobytu marynarzy Grupy Nurków – Minerów 12.DTR na morzu główny nacisk szkolenia położono na doskonalenie pracy operatorów autonomicznego pojazdu podwodnego typu „Gavia”. Przeprowadzono m.in. kompletne czynności związane z poszukiwaniem i identyfikacją potencjalnych niebezpieczeństw zanurzonych w toni wodnej. W pierwszej kolejności operator pojazdu zaplanował mu „misje poszukiwawczą” na zadanym akwenie. Jej celem było poszukiwanie oraz ewentualna identyfikacja znalezionych obiektów. Do pamięci urządzenia wprowadzono dane w formie punktów trasy wyznaczających tory ruchu urządzenia. Dla każdego z zaprogramowanych torów ustalono dodatkowe dane związane np. z prędkością pojazdu czy jego zanurzeniem. Po wprowadzeniu dokładnych parametrów pracy, pojazd automatycznie przeszukał dno zadanego akwenu morskiego. W trakcie zaplanowanej działalności pojazd pokonał dystans około 10 kilometrów przeszukując obszar ok. 4 kilometrów kwadratowych. Wszystko to w czasie zaledwie 2 godzin. Po odczytaniu danych zarejestrowanych przez „Gavię” operator systemu zaznaczył uznane przez system jako konieczne do sprawdzenia obiekty na mapie. Kolejnym etapem szkolenia było fizyczne oznaczenie pozycji, a następnie weryfikacja potencjalnie niebezpiecznych znalezisk przez nurków minerów.
Autonomiczny pojazd podwodny jest operacyjnie wykorzystywany dla potrzeb wojny minowej przez siły morskie NATO. System przystosowany jest do ochrony portów i szybkiego rozpoznania warunków hydrologicznych dla potrzeb wojny minowej. „Gavia” wyposażona jest w urządzenia umożliwiające m. in. wykrywanie i identyfikację min i innych małych obiektów oraz rejestrację prędkości dźwięku w wodzie morskiej.
W Marynarce Wojennej istnieją dwie Grupy Nurków – Minerów. Wchodzą one w skład 12. Dywizjonu Trałowców oraz 13. Dywizjonu Trałowców (oba dywizjony wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża). Poza tym, w strukturach etatowych 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa oraz 43. Batalionu Saperów z Rozewia znajdują się specjaliści od prac podwodnych – nurkowie inżynierii. Nurkowie – minerzy i nurkowie inżynierii MW w ciągu całego roku wykonują dziesiątki akcji bojowych. Wzywani bywają do niebezpiecznych znalezisk podwodnych na terenie całego kraju. Operują zarówno w akwenach morskich jak i śródlądowych. Zachowanie przez nich zdolności i gotowości do działania wymaga ciągłego doszkalania się oraz wielu godzin treningów.Źródło: 8fow.wp.mil.pl