WARSZAWA: 04:51 | LONDYN 02:51 | NEW YORK 21:51 | TOKIO 11:51

Gdyńska Akademia Morska dla Afryki

Dodano: 14 lis 2015, 20:09

Zwodowany niedawno w stoczni Remontowej Shipbuilding w Gdańsku nowy szkolny żaglowiec „El-Mellah” przeznaczony jest dla Marynarki Wojennej Algierii. W budowę białej fregaty dla tego kraju od początku zaangażowana jest także Akademia Morska w Gdyni, a jak precyzuje prorektor ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, od siedmiu lat kiedy w tej sprawie rozpoczęły się pierwsze rozmowy z udziałem firmy Navimor International.
– Składając ofertę, strona polska musiała w niej zawrzeć ofertę na szkolenie, którą przygotowałem w imieniu naszej uczelni. Potem jeździliśmy do Algierii na negocjacje, w czasie których wyraźnie nam mówiono, że oferta szkoleniowa ma dla algierskiego partnera bardzo istotne znaczenie i od charakteru tego szkolenia zależał nasz wybór w przetargu. My mieliśmy poważny atut w postaci „Daru Młodzieży” i doświadczenie iluś pokoleń w szkoleniach na żaglowcach, bo wcześniej także na „Darze Pomorza”. A Algierczycy dokładnie wiedzieli, kim my jesteśmy. To nie jest więc przypadek, że kadłub „El-Mellah” jest bardzo podobny do naszej fregaty. Początkowo myśleliśmy, że oni chcą mieć kopię „Daru Młodzieży”, co nie byłoby słuszne, ponieważ nasz żaglowiec ma już ponad 30 lat, a dzisiaj są już nowsze urządzenia na wyposażeniu. To będzie nowoczesny żaglowiec, spełniający funkcje, jakich Algieria oczekuje, a więc by dobrze szkolić przyszłych oficerów marynarki wojennej tego kraju.
Na razie Akademia Morska w Gdyni już prowadzi szkolenie pierwszych algierskich kadetów na „Darze Młodzieży, a dokończenie całego programu nastąpi w przyszłym roku już na pokładzie „El-Mellah” , kiedy to żaglowiec zostanie przekazany armatorowi.
– Najważniejsze, by ta najwyższa kadra była dobrze przeszkolona, natomiast kapitan, człowiek odpowiedzialny za operowanie żaglami, musi być gwarantem, że ten żaglowiec bezpiecznie popłynie. Dlatego całą kadrę algierską na ten nowy statek szkoli nasza Akademia Morska – podkreśla prorektor H. Śniegocki.
Gdyńska uczelnia jest też partnerem edukacyjnym i naukowym firmy Navimor Int. w projekcie budowy i tworzenia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe w Republice Angoli, dla niej więc również kształcić będzie przyszłych nauczycieli akademickich. Angolańska Akademia będzie publiczną, wyższą uczelnią techniczną, kształcącą inżynierów dla rybołówstwa i floty handlowej, jak również dla sektora przetwórstwa rybnego, badania zasobów wodnych i administracji morskiej. Jej studentami będą nie tylko obywatele Angoli, ale również innych krajów Afryki. Docelowo kształcić będzie 1500 studentów na studiach inżynierskich i licencjackich oraz otrzyma uprawnienia do wydawania dyplomów morskich.
Gdyńska Akademia informuje na swojej stronie internetowej, że w pierwszym etapie tego przedsięwzięcia w latach 2008-2010 opracowała i dostarczyła koncepcję organizacyjną powstającej uczelni, plany jej działania od strony dydaktycznej i naukowej, jak również całość planów i programów studiów wraz z podręcznikami do ćwiczeń laboratoryjnych. Dokumenty te przygotowane zostały w języku portugalskim dla 14 kierunków kształcenia na trzech wydziałach: rybołówstwa, przetwórstwa rybnego, eksploatacji zasobów wodnych.  
Obecnie AMG uczestniczy drugim etapie tworzenia angolańskiej akademii, bierze udział  w kształceniu kadr przyszłej uczelni, obejmującym 10 studentów na studiach magisterskich i 5 magistrów na studiach doktoranckich.  
AMG3