WARSZAWA: 03:24 | LONDYN 01:24 | NEW YORK 20:24 | TOKIO 10:24

Gospodarka morska w liczbach

Dodano: 02 maj 2019, 10:07

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny na koniec 2018 r. morska i przybrzeżna flota transportowa liczyła więcej statków niż przed rokiem. W porównaniu z 2017 r. odnotowano wzrost ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, natomiast spadek przewozów pasażerów w komunikacji międzynarodowej. W skali roku w portach morskich wzrosły obroty ładunkowe oraz zwiększyła się liczba statków zawijających, przy
jednoczesnym wzroście ruchu pasażerów. Zmniejszyła się liczba jednostek polskiej floty rybackiej.
Na koniec 2018 r. morską flotę transportową stanowiło 97 statków (o 3 więcej niż w 2017 r.) będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów. Łączna nośność (DWT) statków morskiej floty wyniosła 2602,1 tys. ton, natomiast pojemność brutto (GT) – 1852,8 tys.
(wobec odpowiednio 2422,1 tys. ton i 1741,0 tys. w 2017 r.). Na koniec 2018 r. statki pod polską banderą stanowiły 19,6% ogólnej liczby jednostek morskiej floty transportowej.

Średni wiek statku w morskiej flocie transportowej wyniósł 17,5 lat (dla statków pływających pod polską banderą – 38,7 lat, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą – 12,4 lat). Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przewieźli 9148,7 tys. ton ładunków.
W relacji z portami polskimi morską flotą transportową przewieziono 7657,9 tys. ton ładunków (o 8,2% więcej niż w 2017 r.), z czego wywóz z portów polskich do portów zagranicznych stanowił 50,5% (był on o 8,2% większy niż przed rokiem), a przywóz – 49,5% (o 8,1% większy).
W 2018 r. zbudowano 6 jednostek pływających o łącznej pojemności brutto (GT) – 11,4 tys. i skompensowanej pojemności rejestrowej brutto (CGT), będącej miernikiem produkcyjności stoczni, wynoszącej 27,4 tys.
Na koniec 2018 r. portfel zamówień obejmował 23 statki o łącznej pojemności (GT) 82,8 tys. i skompensowanej pojemności (CGT) – 96,8 tys.
Liczba jednostek wyremontowanych w polskich stoczniach w 2018 r. wyniosła 527 sztuk o łącznym tonażu (BRT) 4,9 mln.

Obroty ładunkowe w portach morskich w 2018 r. wyniosły 92,0 mln ton, tj. o 17,8% więcej niż w 2017 r. Wzrost obrotów odnotowano w większości głównych portów, tj.: w Gdańsku (o 25,2%), Gdyni (o 14,9%), Świnoujściu (o 14,3%) oraz Szczecinie (o 7,1%), natomiast spadek – w Policach (o 17,1%).
Udział poszczególnych portów w obrotach ogólnokrajowych w 2018 r. kształtował się następująco: Gdańsk – 46,2%, Gdynia – 22,9%, Świnoujście – 18,3%, Szczecin – 10,2%, Police – 1,7% oraz pozostałe porty – 0,7%.
W strukturze obrotów ładunkowych w 2018 r. największy udział miały ładunki masowe suche – 33,0% (w tym węgiel i koks – 14,2%), ładunki masowe ciekłe – 25,9% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej – 21,9%) oraz ładunki w kontenerach dużych – 24,1%.
W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrost obrotów odnotowano we wszystkich kategoriach ładunkowych: pozostałe ładunki drobnicowe (o 39,3%), kontenery duże (o 29,1%), masowe suche (o 16,7%), masowe ciekłe (o 11,5%) oraz ładunki toczne (o 3,2%).
W 2018 r. ładunki przewożone statkami w relacji z portami Europy stanowiły 68,6% międzynarodowych obrotów ładunkowych polskich portów, Azji – 11,0%, Afryki – 7,9%, Ameryki Środkowej i Południowej – 6,6%, Ameryki Północnej – 4,3% oraz Australii i Oceanii – 1,6%.

Według stanu na koniec 2018 r. polska flota rybacka liczyła 827 jednostek (o 0,8% mniej niż w 2017 r.) o łącznej pojemności brutto (GT) 32,4 tys. (o 17,4% wyższej niż w roku poprzednim) oraz o mocy 80,2 tys. kW (o 5,2% większej). W skład polskiej floty rybackiej na koniec 2018 r. wchodziły 2 trawlery, 124 kutry oraz 701 łodzi. Dla wszystkich trawlerów portem macierzystym była Gdynia. Większość kutrów (75,0%) stacjonowała w województwie pomorskim, a pozostałe – w zachodniopomorskim. Łodzie rybackie stacjonowały we wszystkich województwach nadmorskich: pomorskim (46,8%), zachodniopomorskim (43,8%) oraz warmińsko-mazurskim (9,4% łącznej liczby polskich łodzi rybackich).

Źródło: GUS, Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Szczecinie Ośrodek Statystyki Morskiej.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin