WARSZAWA: 14:14 | LONDYN 12:14 | NEW YORK 07:14 | TOKIO 21:14

Klaster Morski Pomorza Zachodniego na IV. Kongresie Klastrów Polskich

Dodano: 31 sty 2017, 6:25

Klaster Morski Pomorza Zachodniego uczestniczył w odbywającym się w Ministerstwie Rozwoju, IV Kongresie Klastrów Polskich. Kongres zorganizowano pod hasłem: Rola Klastrów w gospodarczym rozwoju Polski”. Wydarzenie pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Partnerem, którym jest PARP to doskonała okazja do rozmowy o planach związanych z rozwojem Klastra oraz kierunkach działań, jakie Klaster Morski Pomorza Zachodniego przyjął między innymi w sprawie reaktywacji szkolnictwa zawodowego.
Warszawską konferencję otworzyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
„W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju krajowe klastry kluczowe uwzględniliśmy przy realizacji działań związanych z rozwojem nowoczesnego przemysłu, mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, a także stymulowania popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności i skłonności firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą” – mówiła wiceminister J. Emilewicz.
„Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki powinno opierać się o intensyfikację współpracy, interakcje, przepływ wiedzy oraz wspieranie rozwoju krajowych inteligentnych specjalizacji. Czyli wszystko to, co występuje w klastrach. Stanowi on instrument, który ma wspierać przedsiębiorców – zarówno tych małych jak i dużych” – podkreślała.

Wiceszefowa resortu rozwoju dodała również, że klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.
klaster 1
unnamed