WARSZAWA: 03:24 | LONDYN 01:24 | NEW YORK 20:24 | TOKIO 10:24

Komisja Europejska wspiera plany rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Dodano: 19 cze 2018, 22:25

Połączenie wodne śródlądowe Szczecin – Berlin stało się częścią europejskiego korytarza transportowego Morze Północne-Bałtyk. Fakt ten otwiera możliwości ubiegania się o środki z instrumentu „Łącząc Europę” na modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej na jej końcowym fragmencie. Rozpoczął się także przetarg na analizę kosztów i korzyści oraz na strategię komunikacji. Obydwa zadania sfinansuje unijny Program Wsparcia Reform Strukturalnych prowadzony przez Komisję Europejską.
6 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia regulującego działanie instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). W Załączniku I do rozporządzenia, w korytarzu sieci bazowej TEN-T „Morze Północne-Bałtyk”, wpisane zostało połączenie wodne śródlądowe Świnoujście/Szczecin – Berlin.
Włączenie odcinka, który integruje polskie śródlądowe drogi wodne z siecią dróg europejskich do korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, otwiera możliwości ubiegania się o środki z CEF na modernizację infrastruktury hydrotechnicznej jeszcze w ramach bieżącej perspektywy finansowej.
Odcinek Odry w okolicach Szczecina był wprawdzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, jednak nie został włączony do żadnego z tzw. „korytarzy bazowych”, co stanowiło formalną barierę dla starania się o środki finansowe na rozwój sieci TEN-T.
Uwzględnienie fragmentu Odrzańskiej Drogi Wodnej w korytarzu Morze Północne-Bałtyk jest efektem wspólnego polsko-niemieckiego wniosku i owocnego dialogu z Komisją Europejską. MGMiŻŚ liczy, że jest to kolejny krok prowadzący do uwzględnienia całej Odrzańskiej Drogi Wodnej w korytarzach TEN-T.
Ministerstwo przygotowuje się do aktualizacji wytycznych w sprawie sieci TEN-T na następną perspektywę finansową opracowując program modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Komisja Europejska włączyła się w prace koncepcyjne nad programem i w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych przyjęła do realizacji projekt „Wsparcie polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w świetle nowego Prawa Wodnego” przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowana analiza kosztów i korzyści dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Powstanie również strategia komunikacji. Na jej podstawie będą realizowane działania promujące rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Za wybór wykonawcy obydwu zadań odpowiada Komisja Europejska, a umowa powinna być podpisana do końca sierpnia 2018.
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace nad koncepcją hydrotechniczną modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej i nad analizą transportową. To drugie zadania ma zakończyć się w listopadzie 2018.
Równolegle z programowaniem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, realizowane są projekty żeglugowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie ostatniej zmiany programu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udało się rozwiązać problem, który polegał na tym, że POIiŚ dopuszczał modernizację istniejących obiektów hydrotechnicznych na Odrze do III klasy żeglowności, podczas gdy już realizowane projekty obejmują modernizację obiektów (np. śluz) posiadających IV klasę. Taka sytuacja komplikowała proces realizacji i rozliczania inwestycji. Komisja Europejska zgodziła się z argumentacją MGMiŻŚ i niespójności usunięto na poziomie regulacji odnoszących się do konkretnych projektów.
Pozostawienie na poziomie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapisu o przywróceniu III klasy żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej jako spodziewanego celu realizacji projektów w aktualnej perspektywie finansowej, w żaden sposób nie wpływa na realizację celów określonych w przyjętych przez rząd Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin