WARSZAWA: 08:11 | LONDYN 06:11 | NEW YORK 01:11 | TOKIO 15:11

Legia Akademicka w barwach AM

Dodano: 24 sty 2018, 6:41

Pilotażowy program szkolenia wojskowego studentów – Legia Akademicka – ruszył w Akademii Morskiej w Szczecinie. We wtorek 16 stycznia odbyło się otwarte spotkanie promocyjne programu, które poprowadzili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Grzegorz Matyasik oraz płk Remigiusz Żuchowski.
Program, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej, to projekt pilotażowy. Dołączyło do niego około 60 uczelni z całej Polski.
– Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas szkoleń teoretycznych i ćwiczeń praktycznych chcemy w przyszłości wypracować systemowe rozwiązania, które zastosujemy dla szkoleń Legii – zapewniał w Akademii Morskiej Grzegorz Matyasik, reprezentujący MON.
Moduł szkolenia teoretycznego to 30 godzin obejmujących sześć bloków tematycznych dotyczących m.in. podstaw żołnierskiego zachowania, taktyki, bezpieczeństwa, łączności. Moduł podstawowy szkolenia praktycznego trwać będzie 21 dni, a zakończy się egzaminem i uzyskaniem stopnia szeregowego rezerwy. Moduł szkolenia podoficerskiego – to kolejny etap, który potrwa również 21 dni i zakończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
– W programie szkolenia praktycznego znajdą się ćwiczenia strzeleckie, a także szkolenie z topografii, przemieszczania się w polu walki – tłumaczy por. Remigiusz Łysik, instruktor Legii.
Spotkaniu w Akademii Morskiej w Szczecinie towarzyszyła prezentacja uzbrojenia zorganizowana i poprowadzona przez żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Pojawił się też symulator pola walki – Śnieżnik, na którym studenci mogli przećwiczyć swoje umiejętności strzeleckie.
Spotkanie, które przybliżyło studentom ideę szkoleń LA, zachęciło studentów do wstąpienia w szeregi Legii w AM – ostatecznie do udziału w szkoleniu zgłosiły się 62 osoby – 13 kobiet oraz 49 mężczyzn.

Akademia Morska w Szczecinie