WARSZAWA: 21:57 | LONDYN 19:57 | NEW YORK 14:57 | TOKIO 04:57

MIR będzie negocjował z KE w sprawie sieci TEN-T

Dodano: 06 maj 2015, 9:58

Rząd upoważnił Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską i zatwierdzenia planów pracy dla przebiegających przez Polskę dwóch korytarzy sieci gazowej TEN-T. Chodzi o korytarze Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk.
W nowej perspektywie budżetowej UE wprowadzono system wdrażania sieci TEN-T, którego głównym celem jest stworzenie w perspektywie średniookresowej spójnego i zintegrowanego systemu transportowego UE. Usuwane będą wąskie gardła w sieci, budowane brakujące elementy.
W ramach sieci TEN-T utworzono dziewięć korytarzy sieci basowej TEN-T. Przez Polskę przebiegają dwa z nich: Bałtyk – Adriatyk (łączący polskie porty morskie, przez Czechy, Słowację, Austrię z włoskimi portami adriatyckimi) oraz Morze Północne – Bałtyk (łączący Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę z portami morskimi w Belgii, Holandii i Niemczech).
Dokumenty określają przebieg i zawierają charakterystykę tych korytarzy z uwzględnieniem pożądanych parametrów dla infrastruktury transportowej. Ponadto, identyfikują miejsca występowania wąskich gardeł, odcinki transgraniczne oraz najważniejsze bariery hamujące efektywny rozwój korytarza.
Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę opracowywane są przez koordynatorów europejskich i będą musiały być zaakceptowane przez nasz kraj. Zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej, plany te będą cyklicznie aktualizowane.
jpg_590-400
Źródło:rynekinfrastruktury.pl