WARSZAWA: 19:04 | LONDYN 17:04 | NEW YORK 12:04 | TOKIO 02:04

Morskie historie: 42 lata temu w Stoczni Szczecińskiej zwodowano statek naukowo-badawczy „VITYAZ”

Dodano: 06 wrz 2022, 6:47

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Stocznia Szczecińska rozpoczęła realizację programu budowy jednostek do badania zasobów mórz i oceanów. Bardzo specjalistyczne statki budowano w Szczecinie dla Akademii Nauk ZSRR. Jednostki oznaczone symbolem B 86 zakontraktowano w roku 1978. Stępkę pod budowę pierwszego statku z serii B 86 „VITYAZ” położono 4 kwietnia 1980 roku, wodowanie odbyło się 6 września 1980 statek przekazano armatorowi 5 grudnia 1981 roku, a więc zaledwie 8 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Statek miał wyporność przekraczającą 6000 ton i długość ponad 100 m, w klasie statków badawczych należał wówczas do największych jednostek na świecie. Na jednostce znajdowały się 22 laboratoria badawcze oraz specjalistyczny ośrodek obliczeniowy do przetwarzania danych.
Na rufie zainstalowano system nurkowania saturowanego na głębokość 250 metrów obejmujący komorę hiperbaryczną dla sześciu nurków. Na statku znajdowały się pomieszczenia dla 125 osób (załoga + personel badawczy). W sumie zbudowano trzy statki typu B 86 ( „VITYAZ”, „AKADEMIK ALEKSANDR NESMEYANOV”, „AKADEMIK ALEKSANDR VINOGRADOV”). Jedną jednostkę przeznaczono Instytutowi Oceanologii, dwa pozostałe statki eksploatowane były na Dalekim Wschodzie.
Głównym projektantem jednostek był Wojciech Chądzyński.

„AKADEMIK ALEKSANDR VINOGRADOV” trzecia z serii jednostek B 86. Fot Internet