WARSZAWA: 04:04 | LONDYN 02:04 | NEW YORK 21:04 | TOKIO 11:04

O promocji żeglugi śródlądowej i połączeniu Dunaj-Odra-Łaba rozmawiano na I Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu

Dodano: 20 wrz 2018, 21:42

19 września 2018 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miały miejsce wydarzenia związane z I Kongresem Żeglugi Śródlądowej „W kierunku połączenia z siecią TEN-T”.
Pierwszego dnia Kongresu odbyły się posiedzenia Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej oraz Grupy Roboczej Dunaj-Odra-Łaba (DOL). Spotkania otworzył Adrian Czubak, Wojewoda Opolski.
Głównym tematem posiedzenia Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowy było omówienie wpływu nowego projektu ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym na obowiązki Rady i sposób jej funkcjonowania.
Członkowie Rady dyskutowali nad nową interpretacją definicji promocji żeglugi śródlądowej w rozumieniu przepisów projektu ustawy. W szczególności zwracano uwagę na konieczność ujęcia w ramach promocji żeglugi śródlądowej wszystkich zagadnień o charakterze sektorowym obejmujących śródlądowe drogi wodne, transport wodny oraz armatorów śródlądowych.
Konkluzją dyskusji była decyzja o dopasowaniu działań o charakterze promocyjnym do działań strategicznym, które zostaną określone w strategii komunikacji opracowywanej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych.
Podczas spotkania omówiono również bieżące problemy sektora żeglugi śródlądowego dotyczące środowisk naukowych oraz przedstawicieli armatorów.
Natomiast na spotkania Grupy Roboczej DOL Przemysław Żukowski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, zaprezentował stan prac nad programem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wyniki analiz dotyczących modelowania numerycznego dla odcinka swobodnie płynącego i granicznego wygłosił przedstawiciel Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
Obecni na Kongresie przedstawiciele strony czeskiej przedstawili informację o stanie prac nad czeskim studium wykonalności dla korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba omawiając szczegółowy harmonogram ich odbioru i możliwość przekazania materiału stronie polskiej. Z kolei przedstawiciel strony słowackiej zaprezentował wyniki studium wykonalności dla dolnego odcinka rzeki Wag wskazując dalsze etapy prac.
W ramach posiedzenia Grupy Roboczej DOL posumowano również wyniki projektu ODRA OK oraz przedstawiono aktualny stan prac nad studium wykonalności dla drogi wodnej rzeki Wisły, zleconym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Spotkanie zakończyło się wyrażeniem woli współpracy nad włączeniem Odrzańskiej Drogi Wodnej do sieci TEN-T oraz organizacji wspólnych obchodów 200-lecia podpisania Protokołów Bohumińskich.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin