WARSZAWA: 07:57 | LONDYN 05:57 | NEW YORK 00:57 | TOKIO 14:57

Obradował Komitet Sterujący ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych

Dodano: 02 lut 2018, 23:47

Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przewodniczył III posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. W spotkaniu udział wzięli także Pan Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan Krzysztof Woś – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W podsumowaniu roku 2018 minister Materna przypomniał najistotniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy dotyczące rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Podkreślił szczególne znaczenie wejścia w życie ustawy Prawo Wodne oraz przejęcia przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej kompetencji związanych z działem „gospodarka wodna”.
Do najważniejszych działań MGMiŻŚ w II półroczu 2017 r. minister zaliczył między innymi zabezpieczenie środków finansowych w rezerwie celowej na kontynuację budowy stopnia wodnego Malczyce. Dzięki temu – jeszcze w lutym – rozpoczną się prace przygotowawcze do grodzenia rzeki Odry. Minister zapowiedział, że tematowi przeszkód w żegludze w związku z budową jazu będzie dedykowane osobne spotkanie z armatorami, które jest planowane na 9 lutego.
Wiceszef resortu przypomniał, że w odniesieniu do Wisły istotne było podpisanie w grudniu przez ministrów środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii porozumienia w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, a 29 grudnia 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tego przedsięwzięcia.
W opinii ministra dużym sukcesem było także uruchomienie przez OT Logistics S.A. regularnego transportu rzecznego węgla z Gliwic do Elektrociepłowni we Wrocławiu. Do końca 2017 roku przewieziono 120 tys. ton węgla, a plany przewoźnika na rok 2018 przewidują transport ok. 250 tys. ton.

Przechodząc do planów na rok 2018 minister Materna podkreślił, że w obszarze żeglugi śródlądowej kolejny rok będzie dla MGMiŻŚ pełen wyzwań i wytężonej pracy. Oprócz wspomnianych dwóch stopni wodnych w Malczycach i Siarzewie szczególnie ważne dla resortu będzie przyspieszenie projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podkreślił przy tym bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych i zapewnił, że ministerstwo zadba o to, aby struktury odpowiedzialne za realizację projektów działały sprawnie i w ten sposób ograniczyć ryzyko niepełnego wykorzystania środków.
W ramach prac nad planami rozwoju dróg śródlądowych w 2018 r. zakończone zostaną analizy hydrotechniczne i hydrologiczne na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Ponadto, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. planuje rozpoczęcie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg). MGMiŻŚ zaplanowało także rozpoczęcie prac nad analizą kosztów i korzyści oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla projektu programu Odrzańskiej Drogi Wodnej.
***
Komitet Sterujący do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych jest strukturą angażującą kluczowych interesariuszy żeglugi śródlądowej w proces planowania, przygotowywania i realizacji celów inwestycyjnych resortu. Grupa robocza Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych w 2017 roku opracowała zakres wstępnego studium wykonalności dla inwestycji na Odrzańskiej Drodze Wodnej, które są aktualnie wykorzystywane w pracach prowadzonych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
W grudniu 2017 roku Komitet powołał trzy dodatkowe tematyczne grupy robocze: ds. hydrotechniki i środowiska, ds. gospodarki, ds. rozwoju lokalnego i regionalnego oraz spraw społecznych. W bieżącym roku grupy będą zaangażowane w szczególności w przygotowania do przeprowadzenia analiza kosztów i korzyści, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz komunikacji społecznej projektu.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-27

1 EUR - 4,3067 1 USD - 3,9682
1 CHF - 4,5113 1 GBP - 5,0353

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin