WARSZAWA: 12:30 | LONDYN 10:30 | NEW YORK 05:30 | TOKIO 19:30

Polska powinna dysponować własną flotą jednostek do transportu LNG

Dodano: 31 maj 2021, 11:01

Specjaliści z Instytutu Polityki Energetycznej Imienia Ignacego Łukasiewicza szacują, że do obsługi dostaw gazu LNG dostarczanego do naszego kraju drogą morską, Polska powinna dysponować flotą około 11-20 statków do transportu LNG. „Dopiero obsadzenie polskimi podmiotami pełnego łańcucha dostaw pozwoli na osiągnięcie adekwatnego do potrzeb poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa” – napisali w swoim opracowaniu „Czy Polsce potrzebna jest flota zbiornikowców LNG”, kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz i kmdr ppor. mgr inż. Tomasz Chyła.
Posiadanie własnej floty zbiornikowców zwiększyłoby bezpieczeństwo dostaw surowca nie tylko na potrzeby własne, ale także pozwoliłoby na zaoferowanie usługi transportowej krajom sąsiednim. Posiadanie specjalistycznej floty wzmocniłoby pozycję Polski na rynku LNG. Własny armator dysponujący flotą LNG to także zmniejszenie kosztów transportu wynikających obecnie z konieczności czarteru jednostek do transportu gazu.

„Ponad 7 mld m³ z ogólnej wartości LNG zamówionego w USA, pochodzić będzie z umów realizowanych w formule handlowej Free on Board (FOB). PGNiG odpowiada za podstawienie zbiornikowca LNG do terminala dostawcy, transport oraz wyładunek u odbiorcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył linię nadburcia statku (“ship’s rail”) w porcie załadunku. Według wspomnianej formuły gestia transportowa spoczywa po stronie PGNiG. Spółka musi więc dysponować zdolnościami transportowymi, co wymaga pozyskania statków specjalistycznych, uzyskując jednocześnie elastyczność w zarządzaniu przewożonym ładunkiem. Gaz może zostać sprzedany na wolnym rynku, a statek przekierowany do innego terminala odbiorczego. Portfel importowy PGNiG tworzą aktualnie kontrakty na zakup LNG od katarskiej firmy Qatargas oraz cztery kontrakty długoterminowe na zakup LNG produkowanego w USA (tabela 2) – zawarte z Cheniere Energy, Venture Global LNG i Port Arthur LNG” – piszą autorzy opracowania.
Autorzy dokumentu twierdzą, że posiadanie jednostek do transportu LNG przyczyniłoby się nie tylko do znacznej redukcji kosztów transportu gazu do Polski, ale także miałoby korzystny wpływ na bezpieczeństwo tego transportu. Mogłoby także stać się impulsem do intensyfikacji rozwoju badań naukowych w naszym kraju oraz do rozwoju polskiego sektora stoczniowego.

Fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin