WARSZAWA: 12:50 | LONDYN 10:50 | NEW YORK 05:50 | TOKIO 19:50

Polska przystąpiła do Inland Navigation Europe

Dodano: 06 gru 2017, 19:19

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczestniczyła w uroczystości przekazania podpisanych dokumentów członkostwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Inland Navigation Europe (INE). W imieniu INE dokumenty członkowskie zostały odebrane przez panią Karin De Schepper, Dyrektora Generalnego INE. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielska RP przy UE w Brukseli.
Członkostwo Polski w INE umożliwi realizację celów strategicznych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej związanych z rozwojem śródlądowych dróg wodnych, a także wpłynie pozytywnie na postrzeganie Polski jako kraju współpracującego w obszarze wpływowych organizacji pozarządowych, które jednocześnie mają silne przełożenie na kształtowanie polityki transportowej na poziomie UE.
Inland Navigation Europe jest międzynarodową organizacją, która jest europejską platformą krajowych i regionalnych zarządców dróg wodnych i biur promocyjnych. INE zrzesza zarówno państwa członkowskie UE, przedstawicieli regionów państw członkowskich, jak i państwowe instytucje publiczne mające w swoich kompetencjach utrzymanie i zarządzanie drogami wodnymi o znaczeniu transportowym. INE jest niezależną platformą, która nie ma interesów handlowych, założona została w 2000 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej. Członkowie INE podzielają głębokie przekonanie, że przemieszczanie większej ilości towarów drogą wodną, w regionach UE i miastach z dostępnymi i żeglugowymi rzekami i kanałami zwiększy efektywną i zrównoważoną mobilność w Europie. Misją INE jest promocja żeglugi śródlądowej i funkcji transportowej rzek, a także reprezentowanie interesów jej członków w negocjacjach i rozmowach z KE.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ