WARSZAWA: 02:05 | LONDYN 00:05 | NEW YORK 19:05 | TOKIO 09:05

Polski przemysł stoczniowy. Między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym

Dodano: 16 maj 2018, 22:25

15 maja 2018 roku w siedzibie MGMiŻŚ odbyły się warsztaty pt. „Polski przemysł stoczniowy. Między bezpieczeństwem a rozwojem gospodarczym”, zorganizowane przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych przy współudziale Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ powitał przybyłych gości oraz wygłosił przemówienie otwierające. Wśród uczestników byli przedstawiciele stoczni, armatorów, uczelni wyższych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i przedstawiciele administracji rządowej.
Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej zatytułowanej: „Segmenty branży budownictwa okrętowego” skupiono się na następujących zagadnieniach:
– zasadnicze elementy decydujące o profilu i możliwościach produkcji jednostek pływających (np. kompetencje podmiotów produkcyjnych, infrastruktura, potencjał ludzki, koszty produkcji, dostępny rynek zaopatrzenia i kooperantów), – poziom konkurencyjności rodzimych podmiotów w tych obszarach w stosunku do otoczenia zewnętrznego,
– przedsięwzięcia inwestycyjne służące zwiększeniu poziomu konkurencyjności oraz oferty handlowe sektora stoczniowego.
Omówiono również różnice pomiędzy kontraktowaniem i finansowaniem produkcji okrętowej na rynek cywilny oraz produkcji specjalnej; możliwości łączenia segmentów rynku stoczniowego, a także cele i zakres konsolidacji podmiotów sektora stoczniowego.
W drugiej części pt.: „Technologie podwójnego zastosowania – absorbcja i rozwój” skoncentrowano się na następujących zagadnieniach:
– najbardziej perspektywiczne technologie podwójnego zastosowania oraz możliwości wykorzystania krajowych i zagranicznych mechanizmów finansowych do ich rozwijania,
– absorbcja offsetu przewidzianego w głównych programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.
Dyskutowano również na temat optymalnego modelu współpracy zakładów stoczniowych z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi oraz o prawach autorskich do technologii o potencjalnym zastosowaniu obronnym rozwijanych w ramach krajowych programów badawczych.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin