WARSZAWA: 07:55 | LONDYN 05:55 | NEW YORK 00:55 | TOKIO 14:55

Polskie porty uczestnikami Konferencji ESPO w Dublinie

Dodano: 14 cze 2016, 6:03

W dniach 2-3 czerwca b.r. w Dublinie odbyła się coroczna Konferencja Europejskiej Organizacji Portów Morskich ESPO, której motywem przewodnim było pytanie Czy europejskie porty rozwijają się wystarczająco szybko ? Konferencja zgromadziła 280 uczestników z wielu krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
W trakcie obrad, w wystąpieniach i panelach zaprezentowało swoje poglądy 36 ekspertów reprezentujących branżę portową, instytucje Unii Europejskiej oraz niezależnych konsultantów.

Do najistotniejszych wystąpień i wydarzeń na Konferencji ESPO w Dublinie zaliczyć należy :

Stan prac nad Rozporządzeniem UE regulującym rynek portowy – Knut Fleckenstein, deputowany do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca Rozporządzenia przedstawił opinię, że pomyślne zakończenie procedowania zależy obecnie od elastyczności Rady Europy w podejściu do regulacji zagadnień społecznych w portach oraz postępów w obszarze negocjowanych zagadnień pomocy publicznej, zwłaszcza GBER – planowanej listy wyłączeń blokowych określonych przedsięwzięć ze sfery pomocy publicznej. Niezależnie Knut Fleckenstein oświadczył ,że Rozporządzenie portowe oraz zasady GBER nie będą miały wpływu na egzekwowanie przepisów Dyrektywy koncesyjnej;

Henrik Hololei, Dyrektor Generalny DG Move z Komisji Europejskiej przedstawił działania swojej Dyrekcji zmierzające do usprawnienia i uproszczenia obecnych procedur zatwierdzających inwestycje infrastrukturalne w portach UE. Obecnie nawet 10 lat mija od zaplanowania prac do realizacji projektu budowy czy pogłębiania akwenów. W dniu 1 czerwca Komisja opublikowała komunikat o poddaniu analizie możliwości wprowadzenia procedur jednolitego systemu zatwierdzania inwestycji wspieranych przez środki unijne dla dużych projektów, z oddziaływaniem ponad narodowym.

Były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Unijny Koordynator Korytarza TEN-T Skandynawia-Morze Śródziemne uznał, ze ważne inwestycje korytarzowe nie mogą czekać a kraje UE nie powinny wyłącznie liczyć na środki unijne lecz wykorzystywać wszelkie dostępne instrumenty finansowe;

Przewodniczący ESPO Santiago Garcia Mila podkreślił oczekiwanie środowiska portowego na ostateczne regulacje europejskie w sprawie European Maritime Single Window, z precyzyjną „mapą drogową” dochodzenia do rozwiązań ,które usatysfakcjonują wszystkich uczestników obrotu portowo-morskiego;

Zaprezentowano przygotowany przez ESPO” Kodeks dobrych praktyk dla portów wycieczkowych i promowych”, bardzo pozytywnie przyjęty przez wszystkich interesantów tej branży żeglugowej;

ESPO przedstawiło Raport na temat aktualnych trendów w zarządzaniu portami europejskimi, będący rezultatem przeprowadzonego badania z udziałem ponad 80 portów, w tym Gdańska, Gdyni i Szczecina-Świnoujścia. Zdaniem prezentującej raport Martiny Fontanet z ESPO, badanie wykazało, że zarządy portów w Europie pracują efektywnie na rzecz rozwoju sieci TEN-T oraz podejmują wysiłki na rzecz stałego zwiększania przejrzystości swoich działań;

Na Konferencji wystąpił Prezydent AAPA – Amerykańskiego Stowarzyszenia Zarządów Portów, który oświadczył, że wybory prezydenckie w USA będą miały wpływ na aktualne porozumienia handlowe.Zarówno Trans-Pacific Partnership (TPP) jak Transatlantic Trade and Investments Partnership (TTIP) będą miały istotne znaczenia dla rozwoju obrotów ładunkowych w portach Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.

Belgijski i międzynarodowy autorytet w dziedzinie portów i transport morskiego, Prof. Dr. Theo Notteboom, przedstawił działania Chin w celu rewitalizacji Jedwabnego Szlaku, tak szlaków lądowych jak jego morskich odgałęzień, uznając, że władze chińskie przystąpiły do budowy własnej grupy globalnej sieci portowej. Zaapelował do zgromadzonych przedstawicieli portów „zapewnijcie, że będziecie częścią tej sieci!”

Lars Jensen, Dyrektor zarządzający firmy CYBERKEEL ostrzegł porty o gwałtownym wzroście zagrożeń cyberatakami i przedstawił pogląd o konieczności posiadania planów kryzysowych oraz bieżącego zwiększania świadomości personelu i dostosowywania architektury systemów dla obrony przed zagrożeniem;

Wielkim zainteresowaniem uczestników Konferencji cieszyła się prezentacja amerykańskiego wizjonera i doradcy rządów i korporacji Jeremy Rifkina, który przedstawił wizje świata w perspektywie 10 lat, zdominowanego przez powszechnie dostępne, super szybkie sieci internetowe oraz postępującą decentralizację produkcji dóbr, w tym w oparciu o druk 3D a także powszechną produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rifkin przewiduje szybki wzrost udziału pojazdów o napędzie elektrycznym oraz bezobsługowych – dotyczyć to będzie także statków pełnomorskich.Prelegent podkreślił wielkie przyspieszenie Chin w produkcji czystej energii oraz wielkie przemieszczenia zapotrzebowania na siłę roboczą z przemysłów tradycyjnych na rzecz IT, w tym technologii internetowych;
Gospodarzem kolejnej Konferencji ESPO 1-2 czerwca 2017r. będzie Port Barcelona.