WARSZAWA: 11:25 | LONDYN 09:25 | NEW YORK 04:25 | TOKIO 18:25

Port Gdynia: Drony w służbie ochrony środowiska

Dodano: 05 lip 2021, 8:39

Port Gdynia kierując się obecnymi trendami panującymi w branży morskiej na całym świecie, realizuje szereg projektów w idei green port oraz smart port. Jedną z takich inicjatyw jest, rozpoczęty na początku 2021 roku, projekt pn. „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił postępowanie na wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług na wykonanie badań, pomiarów oraz stworzenie analiz dotyczących jakości wód portowych.
Projekt podzielony jest na 6 etapów, a planowany czas trwania to 3 lata.
Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie montażu specjalistycznej aparatury pomiarowej w postaci stacji pogodowej oraz radaru monitorującego jakość wody, przy jednoczesnym przekazywaniu wyników w czasie rzeczywistym odbiorcy. Kolejnym krokiem realizacji projektu jest przeprowadzenie pomiarów i badań za pomocą bezzałogowej jednostki badawczej.
Projekt doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa w Porcie Gdynia poprzez określenie warunków brzegowych w aspekcie zasad poruszania się jednostek bezzałogowych względem innych statków oraz infrastruktury portowej. Dodatkowo stworzone raporty będą stanowić istotny wkład merytoryczny dla dopiero kształtujących się przepisów prawnych w sektorze jednostek bezzałogowych. Wdrożenie założeń inicjatywy zwiększy zakresu realizacji standardów Unii Europejskiej dotyczących ochrony klimatu oraz ochrony wód Bałtyku poprzez ekologiczne rozwiązania systemu monitoringu i obserwacji terenów portowych.
Poprzez realizację projektu „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych” Port Gdynia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozwijających się sektorów branży morskiej, budując przewagę konkurencyjną – miedzy innymi w sferze technologicznej na Morzu Batyckim oraz branży około portowej. Port Gdynia jako prekursor nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie ekologii wyznacza standardy dla firm działających w branży morskiej.
Za inicjatywę jest odpowiedzialne międzynarodowe konsorcjum, które tworzy łącznie pięć podmiotów: Port Gdynia jako lider, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski, Norwegian Institute of Water Research oraz Miros AS. Całkowity koszt projektu to ponad 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi około 5,5 mln zł. Aż 85% środków pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15% – z budżetu Polski. Podstawą funduszy EOG i funduszy norweskich jest porozumienie na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie. Polska jest jednym z beneficjentów tej idei.
Projekt MPSS jest kolejnym etapem realizowanej przez Port Gdynia S.A strategii, zakładającej dążenie do zero-emisyjności, technologii smart i automatyzacji procesów oraz poprawy ochrony środowiska w lokalnym otoczeniu portu.

Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-11-28

1 EUR - 4,3542 1 USD - 3,9750
1 CHF - 4,5175 1 GBP - 5,0198

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin