WARSZAWA: 08:14 | LONDYN 06:14 | NEW YORK 01:14 | TOKIO 15:14

Portowe inwestycje w Gdyni

Dodano: 15 lis 2017, 22:02

Nowa obrotnica i pogłębienie basenów portowych to obecnie kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o wielkim znaczeniu dla całej polskiej gospodarki morskiej. To jednak tylko część zamierzeń przewidzianych do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Portu Gdynia do roku 2030.
Nowa obrotnica i pogłębienie basenów portowych to obecnie kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o wielkim znaczeniu dla całej polskiej gospodarki morskiej. To jednak tylko część zamierzeń przewidzianych do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Portu Gdynia do roku 2030.
– Pogłębienie basenów portowych związane jest bezpośrednio z unowocześnieniem i przebudową nabrzeży portowych – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Mówiąc wprost- poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa. Jednocześnie port bez przerwy będzie obsługiwać przypływające do poszczególnych terminali statki.
Obecnie jest już gotowy koncepcyjny wariant realizacyjny przebudowy poszczególnych nabrzeży i zostanie ogłoszony przetarg na realizację konkretnych zadań. Podpisano umowę na projekt budowlany dotyczący nabrzeża Włoskiego oraz nabrzeża Słowackiego. Zostały również złożone oferty na wykonanie projektu budowlanego dotyczący nabrzeża Norweskiego- obecnie wybrano wykonawcę i umowa jest w trakcie przygotowywania do podpisu. Oprócz wspomnianych zadań, jakie zostaną wykonane przez ZMPG S.A., gdyński Urząd Morski przygotowuje przetarg na projekt związany z pogłębieniem kanału podejściowego. Kolejne nabrzeża przebudowywane w oparciu o fundusze unijne to nabrzeża: Indyjskie i Helskie.
– Podpisaliśmy już umowę na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę nabrzeża Helskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo. – Projekt będzie realizowany etapowo w ramach jednej umowy. Prace dotyczyć będą m.in. przebudowy torowiska poddźwigowego z dodatkową szyną i dostosowania nabrzeża do głębokości 15,5 metra wraz z umocnieniem dna. Zostaną wykonane również roboty czerpalne. Przebudujemy także całą nawierzchnię nabrzeża.
Wyniki finansowe ZMPG S.A. pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne planowane inwestycje.
Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności. Dzięki funduszom unijnym, dostępności finansowania zewnętrznego oraz dużego zainteresowania portem inwestorów branżowych długofalowy program modernizacji i rozwoju Portu Gdynia ma wyjątkowe szanse powodzenia. Również koncepcja etapowej budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni ma solidne fundamenty.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.