WARSZAWA: 02:05 | LONDYN 00:05 | NEW YORK 19:05 | TOKIO 09:05

Poznajmy się: spotkanie z Krzysztofem Urbasiem prezesem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Dodano: 29 lis 2019, 6:44

Tym razem gościem spotkania organizowanego przez Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w ramach cyklu „Poznajmy się” był prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Krzysztof Urbaś. Prezes przedstawił aktualną sytuację portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz plany rozwoju zespołu portowego na najbliższe lata. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy przeładunki drobnicy nie rosną już tak dynamicznie jak jeszcze kilka lat temu, a w obrotach ładunków masowych zarówno suchych jak i mokrych następuje spowolnienie, co wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku hutniczym oraz w rolnictwie.
Porty w Szczecinie i Świnoujściu są portami surowcowymi, więc wahania koniunktury na rynkach surowców odbijają się na kondycji zespołu portowego.
Mimo zmian na rynkach w ostatnich miesiącach przeładunki utrzymują się na stabilnym poziomie.
– Każda lokalizacja portu ma swoje zalety i wady. Tak jest także w przypadku zespołu portów Szczecin-Świnoujście, ale uważam, że ten zespół jest skazany na sukces i jeśli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, ten sukces uda się osiągnąć – powiedział Krzysztof Urbaś.
Plany inwestycyjne na najbliższe lata przedstawił szef Biura Rozwoju Portów, Marek Trojnar. Po pogłębieniu toru wodnego do głębokości technicznej 12,5 m również nabrzeża portowe trzeba będzie przystosować do nowych parametrów. Do nowych głębokości przystosowane zostaną dwa obszary portu w Szczecinie. W rejonie przeładunków drobnicowych będzie to Kanał Dębicki, w rejonie przeładunków masowych Basen Kaszubski. W portach w Szczecinie i Świnoujściu remontowana będzie infrastruktura techniczna (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, system odwadniania terenów, woda p-poż., zasilanie w energię elektryczną, sieci teletechniczne). Dzięki tej inwestycji w terminalu promowym w Świnoujściu możliwe będzie zasilanie promów w energię elektryczną z lądu, co zlikwiduje konieczność używania agregatów statkowych podczas postoju jednostek w porcie.

Ważną inwestycją będzie zakup nowego statku pożarniczego. Inwestycja jest ściśle związana z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu. Coraz większa liczba statków zawijających do portu w Świnoujściu wymagać będzie zwiększonej ochrony przeciwpożarowej. Obsługujący port w Szczecinie „Strażak 24” wymaga wymiany. Jednostka została zbudowana w 1976 roku, ma więc już 43 lata.
W Świnoujściu niezwykle ważną inwestycją będzie budowa drugiego stanowiska statkowego do rozładunku LNG. Powstanie stanowisko podobne do już istniejącego, do którego będą mogły zawijać jednostki o długości 320 metrów i zanurzeniu 12,5 metra. W ramach tego samego zadania inwestycyjnego powstanie stanowisko mniejsze do reeksportu LNG oraz do napełniania bunkierek. Stanowisko będzie mogło przyjmować jednostki o długości do 110 m.
Modernizacja terminala promowego polega na połączeniu stanowisk promowych nr 5 i 6 w jedno stanowisko dla największych promów wpływających na Bałtyk o długości 265 metrów. Modernizacja pozwoli na obsługę transportu intermodalnego. Powstaną place dla naczep, które zostaną połączone estakadą nad stacją kolejową Świnoujście-Port. Powstanie także dodatkowy wjazd na teren terminala promowego oraz nowy parking dla samochodów ciężarowych.
W przyszłości planowane jest powiększenie terminala promowego o kolejne dwa, a byc może nawet trzy stanowiska. Wymagać to będzie przeniesienia należącej do Urzędu Morskiego w Szczecinie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego oraz pozyskania terenów od Energopolu i Euroterminalu.
Nową jakością w porcie w Świnoujściu będzie budowa terminala kontenerowego.

Terminal ma powstać na wschód od terminala LNG i obecnego falochronu wschodniego. Taka lokalizacja pozwala na ograniczenie uciążliwości funkcjonowania terminala dla mieszkańców Świnoujścia oraz minimalizuje wpływ na środowisko naturalne, ponieważ inwestycja realizowana będzie na terenach uzyskanych w wyniku zalądowienia obszaru morskiego. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 3,5 mld zł.
Budowa realizowana będzie w dwóch etapach: w pierwszej części terminal będzie miał zdolność przeładunkową 750 tys. TEU, by po realizacji drugiej części projektu osiągnąć docelową zdolność obrotów wynoszącą 1,5 mln TEU.
Port w Świnoujściu dzięki terminalowi kontenerowemu będzie przystosowany do przyjmowania największych statków na świecie o długości 400 m. Obecnie takie statki są obsługiwane w porcie w Gdańsku.
Do obsługi kontenerowców powstaną dwa stanowiska dla statków o długości do 400 m i jedno stanowisko dla jednostek o długości do 200 m. W zależności od przyjętej przez operatora koncepcji prowadzenia procesów przeładunkowych, zatrudnienie w terminalu może wynieść 600-1000 osób.

Krzysztof Urbaś pochodzi z Gdyni ma 61 lat. Od 1982 roku związany był z portem w Gdyni. Od 1998 roku był członkiem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, a w latach 2007-2008 dyrektorem rozwoju tego portu. Dla portu w Gdańsku opracował strategię rozwoju do roku 2030. W kwietniu 2017 przyjechał do Szczecina. Był dyrektorem operatora promowego Unity Line. Od 1 lipca 2019 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Tekst i fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin