WARSZAWA: 22:14 | LONDYN 20:14 | NEW YORK 15:14 | TOKIO 05:14

Promocja rynku LNG w Gdyni

Dodano: 17 mar 2015, 13:59

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na seminarium pt. „Maritime LNG”
19 marca 2015 r. (czwartek), godz. 9.00
budynek Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A,
ul. Rotterdamska 9 (sala 121)
81-337 Gdynia

Seminarium jest organizowane w ramach europejskiego projektu  MarTech LNG, realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie, w konsorcjum z innymi uczelniami
i instytutami europejskimi, i dotyczy możliwości wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (LNG, ang. liquified natural gas) jako źródła energii dla różnych pojazdów.
Promowanie LNG związane jest z nowymi regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej, dotyczącymi ograniczenia emisji tlenków siarki do atmosfery. LNG z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ekonomii jest najlepszym rozwiązaniem. Problemem jest natomiast brak sieci dystrybucji umożliwiającej bunkrowanie go w portach zlokalizowanych na Południowym Bałtyku.
Główne cele projektu MarTech LNG polegają na zwiększeniu kompetencji przemysłu LNG oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju tego przemysłu na obszarze Południowego Bałtyku. Ma to zostać osiągnięte poprzez:
– zbadanie potencjału zasobów ludzkich, potencjału produkcyjnego oraz perspektyw dla przemysłu morskiego LNG w regionach partnerskich,
– opracowanie wspólnych wytycznych do edukacji i doradztwa w zakresie LNG,
– transfer technologii w oparciu o doświadczenia Szwecji, Niemiec i Danii;
– wypromowanie przemysłu LNG jako komercyjnej możliwości przedsięwzięć w dziedzinie transportu, energii i przemysłu morskiego,
– pośrednio, zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla rozwoju przemysłu LNG.

Partnerami projektu MarTech LNG są:
Polska – Akademia Morska w Szczecinie
Klaipeda Science and Technology Park – lider projektu (Litwa)
Litwa – Klaipeda State Seaport AuthorityNPPE Klaipeda Shipping Research Centre
Niemcy – Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
ATI erc non profit GmbH, Baltic Energy Forum e.V.
Szwecja – Blekinge Institute of Technology
Dania – TINV c/o Maritime Development Center of Europe (MDCE).

Projekt finansowany jest z programu EWT – South Baltic.

Więcej informacji o projekcie MarTech LNG na: http://irm.am.szczecin.pl/pl/lng-martech oraz
http://www.golng.eu

——————————————————-
LNG (ang. liquified natural gas) nazywane jest paliwem XXI wieku. Metan jest najczystszym paliwem kopalnianym, którego zawartość w skroplonym gazie ziemnym stanowi co najmniej 95%. Ilość tego paliwa na rynku nie musi zależeć tylko od wydobycia gazu ziemnego, ponieważ coraz bardziej popularne są wytwórnie bio-gazu.
Równolegle ze zwiększającą się liczbą statków zasilanych LNG wzrośnie dostępność tego paliwa, które może być wykorzystywane do zasilania innych pojazdów. Natomiast wzrost liczby użytkowników będzie miało znaczący wpływ na cenę jednostkową tego paliwa.