WARSZAWA: 23:50 | LONDYN 21:50 | NEW YORK 16:50 | TOKIO 06:50

Przyznanie koncesji spółce Polskie LNG S.A.

Dodano: 12 maj 2016, 9:11

Prezes URE udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG S.A. oraz wyznaczył ją operatorem systemu skraplania gazu ziemnego.
Prezes URE decyzją z 11 maja 2016 r. udzielił koncesji na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego spółce Polskie LNG S.A. Spółka będzie wykonywała działalność gospodarczą objętą koncesją przy wykorzystaniu terminalu LNG zlokalizowanego w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim. Okres ważności koncesji został ustalony do 31 grudnia 2030 r.
Jednocześnie decyzją z 11 maja 2016 r. Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego na przedmiotowej instalacji skroplonego gazu ziemnego. Okres, na jaki Prezes URE wyznaczył spółkę Polskie LNG S.A. operatorem systemu skraplania gazu ziemnego jest tożsamy z okresem ważności koncesji, tj. do 31 grudnia 2030 r.
Przyznanie koncesji oraz wyznaczenie operatorem systemu skraplania gazu ziemnego było warunkiem niezbędnym dla umożliwienia spółce Polskie LNG S.A. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego przy wykorzystaniu terminalu LNG zlokalizowanego w Świnoujściu.
Przedmiotowa instalacja skroplonego gazu ziemnego posiada zdolność regazyfikacji na poziomie 5 mld m3/rok, z kolei dwa zbiorniki magazynowe posiadają łączną pojemność 320 tys. m3.
Uruchomienie terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, będzie miało pozytywny wpływ na sytuację na rynku gazu w Polsce oraz krajach sąsiadujących. Terminal umożliwi przesyłanie gazu ze źródeł alternatywnych do obecnie istniejących, znacząco zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju.
DSC05332
Fot. Wojciech Sobecki