WARSZAWA: 19:22 | LONDYN 17:22 | NEW YORK 12:22 | TOKIO 02:22

Publiczne otwarcie ofert na wykonanie Etapu I przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia”

Dodano: 29 wrz 2016, 9:49

26 września w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się publiczne otwarcie pięciu kopert zawierających oferty na wykonanie Etapu I przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia”. Realizacja tego przedsięwzięcia daje Gdyni szansę na status portu głębokowodnego i jest warunkiem niezbędnym dla pozostania w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego.
W czasie otwarcia kopert obecni byli przedstawiciele oferentów. Zamawiającego (ZMPG-a S.A.) reprezentowali m.in. Grzegorz Dyrmo – Wiceprezes Zarządu oraz Leszek Jurczyk – Dyrektor ds. Infrastruktury i pozostali członkowie komisji przetargowej.
Swoje oferty przygotowały firmy polskie oraz międzynarodowe konsorcja. Oto lista Oferentów wraz z oferowanymi cenami:

Energopol Szczecin S.A.- Lider konsorcjum i OJSC Euro Asian Construction Corporation „EVRASCON”- Partner konsorcjum. Cena łączna oferty (brutto) 98.619.182,33 zł

STRABAG Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Ed.Zublin AG – Partner konsorcjum. Cena łączna oferty (brutto) 75.473.937,42 zł

BUDIMEX S.A. – Lider konsorcjum i MOSTOSTAL-KRAKW S.A. Partner konsorcjum. Cena łączna oferty (brutto) 65.756.114,66 zł

Porr Polska Infrastrukture S.A. – Lider konsorcjum i Porr Bau GmbH – Partner konsorcjum. Cena łączna oferty (brutto) 71.297.963,82 zł

NDI S.A. – Lider konsorcjum i BMGS S.A. – Partner konsorcjum. Cena łączna oferty (brutto) 89.576.337,17 zł

Wszystkie konsorcja zaoferowały 7 lat gwarancji oraz termin wykonania robót – 16 miesięcy.

Każda z ofert zostanie zweryfikowana pod względem formalno – prawnym. Pozwoli to na poznanie zwycięzcy przetargu, z którym zostanie podpisana umowa.
Wyburzenie części pirsów nr II i III, częściowa przebudowa Nabrzeża Gościnnego, budowa nowego stanowiska dla doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej oraz roboty czerpalne, a w konsekwencji nowa obrotnica nr 2 o średnicy 480m spowodują, iż stworzone zostaną lepsze warunki dla obsługi dużych kontenerowców i innych statków transoceanicznych. Będą one miały możliwość obrócenia się na akwenach wewnętrznych portu i przez to m.in. łatwiejszy i szybszy dostęp do zlokalizowanych w głębi Portu Gdynia terminali kontenerowych.
1609270
1609274
1609275
Zarząd Morskiego portu Gdynia