WARSZAWA: 22:25 | LONDYN 20:25 | NEW YORK 15:25 | TOKIO 05:25

PŻM utrzyma praktyki dla studentów

Dodano: 28 kw. 2016, 14:39

Polska Żegluga Morska, pomimo trudnej sytuacji rynkowej, zamierza utrzymać dotychczasowy poziom przyjęć studentów wyższych szkół morskich na praktyki na statkach Grupy PŻM- informuje Krzysztof Gogol Doradca Dyrektora Naczelnego PŻM
Ze względu na kryzys żeglugowy zdecydowana większość armatorów na całym świecie, z powodów oszczędnościowych, zaprzestała przyjmowania studentów na praktyki na swoich statkach.
Zdając sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znaleźli się studenci, którym praktyka morska niezbędna jest do uzyskania dyplomu ukończenia uczelni, Polska Żegluga Morska podjęła decyzje o utrzymaniu dotychczasowego poziomu przyjęć. Rocznie armator udostępni około 570 miejsc dla praktykantów, w tym ok. 400 miejsc na promach PŻM, zarządzanych przez spółkę Unity Line (praktyki krótsze) oraz ok. 170 miejsc na masowcach (praktyki dłuższe, ok. 4-miesięczne).
PŻM, jako członek Związku Armatorów Polskich, zwraca się także do innych krajowych firm armatorskich, o udostępnienie na swoich statkach miejsc praktyk dla studentów uczelni morskich.