WARSZAWA: 06:58 | LONDYN 04:58 | NEW YORK 23:58 | TOKIO 13:58

Raport z budowy na terminalu promowym w Świnoujściu

Dodano: 30 kw. 2020, 8:18

Terminal promowy w Świnoujściu jest intensywnie przygotowywany do obsługi transportu intermodalnego. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca przejął plac budowy 19 września ub. roku i od tego momentu terminal niemal z każdym dniem zmienia swoje oblicze. Zniknęły stare magazyny i dawne rampy przeładunkowe oraz dotychczasowe wyposażenie nabrzeży nr 5 i 6. Usunięto również nawierzchnię i podbudowę wcześniejszych parkingów i umocnienia dna na długości 300 merów.

Obecnie prowadzone są roboty polegające na zabijaniu pali pod konstrukcję nowego nabrzeża oraz pod konstrukcję estakady. Trwają także roboty ziemne polegające na profilowaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placów postojowych, układana jest kanalizacja deszczowa. W toku są również roboty elektryczne, teletechniczne oraz zbrojarskie pod fundamenty oświetlenia i przygotowawcze pod przebudowywany układ torów kolejowych.
Inwestycja stanowi element globalnego projektu dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „Autostrady morskiej” z Portem Trelleborg rozpoczętej w 2014 r. i ma na celu przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 m. Obszarem działań objęta jest północna część terminala, tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. Roboty budowlane polegają na modernizacji stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej Ht = 12,0m i dopuszczalnej Hdop = 13,0 m oraz przedłużeniu stanowiska nr 5 o stanowisko nr 6. W ten sposób powstanie jedna linia cumownicza o długości 294 m, umocnione będzie także dno. Istniejąca rampa przeładunkowa o szerokości 14 m i nośności 60T zostanie przebudowana do nowych parametrów technicznych i uzyska 35m szerokości i 180T nośności. Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu. Kwestią kluczową będzie przebudowa istniejących oraz budowa nowych torów kolejowych oraz placów manewrowo-postojowych. Z kolei zakup i montaż rękawa pasażerskiego umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się pieszych, natomiast budowa estakady nad stacją kolejową Świnoujście w znakomity sposób skomunikuje zaplecze z terenem terminala. Zakupione będą też cztery ciągniki siodłowe i dwa wózki wysokiego składowania typu „reach stacker” służące do transportu i przeładunku kontenerów na terminalu.
Całkowity koszt robót budowlanych przekracza 185 mln złotych netto, wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) to 75,26% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2021 roku.

Źródło: ZMPSiŚ SA, fot. Wiesław Mileńko

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-12-08

1 EUR - 4,3303 1 USD - 4,0181
1 CHF - 4,5913 1 GBP - 5,0458

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin