WARSZAWA: 13:39 | LONDYN 11:39 | NEW YORK 06:39 | TOKIO 20:39

Resort i przedsiębiorcy: o aktywizacji przemysłu stoczniowego

Dodano: 24 lut 2016, 22:39

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkali się przedsiębiorcami szeroko rozumianej branży stoczniowej.
Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowego skupiającego ponad 60 firm przedstawił sytuacje w sektorze prywatnym. Podkreślał znaczenie naszych firm, biur projektowych, poziom inżynieryjny, specjalizacje w produkcji stoczniowej i obszarze offshorowym. Zwrócił uwagę, iż co drugi statek budowany na świecie jest wyposażany w Europie. Kpt. Wojciech Kot przybliżył uczestnikom spotkania sytuację w przemyśle jachtowym, z którego większość jednostek eksportujemy. Zaznaczył pozycję naszego kraju jako lidera w produkcji jednostek o długości od 6 do 9 metrów.
Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nakreślił sytuację w branży stoczniowej, w obszarze publicznym. Tu nadal jest największy potencjał produkcyjny, jednak niewykorzystywany. Wspomniał o 400-milonowym zadłużeniu tylko 4 podmiotów z Trójmiasta. – Nie uwzględniam zadłużenia firm z Pomorza Zachodniego – przyznał. – A z pewnością do tej kwoty należałoby dodać sto kilkadziesiąt milionów. Podsekretarz Stanu naświetlił sytuację na światowym rynku, przywołując różne formy wsparcia stosowane przez kraje specjalizujące się w branży stoczniowej. – W naszym kraju takiego wsparcia nie ma – zaznaczył.
Przedstawiciel MGMiŻŚ przybliżył główne elementy przygotowywanego projektu ustawy stoczniowej. Zapowiedział szczegółową prezentację projektu w najbliższym czasie. Wspomniał o podatku VAT, z którego stocznie zajmujące się komplementarną budową statków, mają być zwolnione już na początku procesu budowy (teraz rozliczają się z dostawcami komponentów do budowy statku płacąc VAT, który dopiero po przekazaniu gotowej jednostki armatorowi mogą odebrać z budżetu). Taki zabieg ma uwolnić stoczniom kapitał obrotowy wielkości jednej piątej kosztów budowy kompletnego statku. Wariantem wyboru dla stoczni ma być opcja podatku zryczałtowanego wysokości 1 proc. sprzedanej produkcji zamiast obowiązującego CIT. Warunkiem jest zobowiązania się do 3-letniego okresu stosowania tej opcji.
Podsekretarz Stanu zaznaczał, że rozwiązania proponowane w projekcie mają umocowanie w dyrektywach Komisji Europejskiej, tylko z tych możliwości dotąd nie korzystaliśmy.
Po wystąpieniu Pawła Brzezickiego odbyła się debata. Przedsiębiorcy mieli pewne wątpliwości dotyczące rozliczeń podatku w łańcuchu dostawców, pytali też czy nowe rozwiązania obejmą też sferę usług. Generalnie jednak uznali, że proponowane rozwiązania mogą przyczynić się do aktywizacji branży stoczniowej.
resort_i_przedsiebiorcy_o_aktywizacji_przemyslu_stoczniowego1
resort_i_przedsiebiorcy_o_aktywizacji_przemyslu_stoczniowego2
Biuro prasowe MGMiŻŚ