WARSZAWA: 15:39 | LONDYN 13:39 | NEW YORK 08:39 | TOKIO 22:39

Rosną przeładunki w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Dodano: 18 gru 2014, 9:39

W okresie 11 miesięcy bieżącego roku przy nabrzeżach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przeładowano 21 462, 3 tys. ton ładunków tj. o 2,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Największy wzrost obrotów, aż o 14,2 % odnotowano w grupie ładunków określanych jako inne masowe. O 10,3% w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły przeładunki drobnicy, osiągając poziom 9 608,8 tys. ton (w roku ubiegłym 8 709,5 tys. ton). Niewielkie wzrosty odnotowano także w obrotach węgla i zbóż.
Bardzo znacznie obniżyły się obroty rudy. W ciągu 11 miesięcy 2014 roku przeładowano 1 691,6 tys. ton tego surowca tj. o 32,6% mniej niż w okresie 11 miesięcy roku ubiegłego. Taka sytuacja spowodowana jest głównie zmniejszeniem tranzytu tego surowca do hut w Czechach i na Słowacji i nieco mniejszym krajowym zapotrzebowaniem.
Znaczący wzrost widoczny jest w obrotach kontenerowych, które osiągnęły poziom 71 322 TEU tj. o 25,4% więcej niż w ubiegłym roku.
Analizując przeładunki w ujęciu miesięcznym, obroty kontenerowe w listopadzie bieżącego roku w porównaniu do listopada 2013 roku wzrosły aż o 56,3% z poziomu 5 573 TEU aż do 8713 TEU.
Podsumowując można stwierdzić, że należy oczekiwać dalszego wzrostu przeładunków kontenerów w roku przyszłym. Te bardziej optymistyczne prognozy ZMPSiŚ S.A. zakładają nawet zbliżenie się przeładunków w roku 2015 nawet do poziomu 95 tys. TEU.