WARSZAWA: 02:46 | LONDYN 00:46 | NEW YORK 19:46 | TOKIO 09:46

Rozbudowa portu w Szczecinie minęła półmetek

Dodano: 12 sty 2023, 10:57

Nabrzeże Norweskie, Czeskie i Duńskie – wszędzie tam prowadzone są intensywne prace, dzięki którym port w Szczecinie stanie się bardziej dostępny także dla większych jednostek. Z budowy płyną dobre wieści – zaplanowane roboty wykonano już w ponad 54 procentach.
Inwestycja w porcie w Szczecinie jest gigantycznych rozmiarów. Do wykonania jest nowe nabrzeże Norweskie, stanowiące przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego, które dziś pełni funkcję terminala kontenerowego.
Zaplanowano też przebudowę istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży. Poza tym do wybudowania jest także oczepowe nabrzeże Duńskie na długości ok. 770 metrów, które zabezpieczy brzeg Ostrowa Grabowskiego i przedłuży w przyszłości linię nabrzeża Norweskiego.
Ale na tym nie koniec. Kanał Dębicki zostanie poszerzony z obecnych 120 metrów szerokości do 200 oraz pogłębiony do głębokości technicznej 12,5 metra.
Inwestorem tego ambitnego zadania jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA., natomiast generalnym wykonawcą konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT S.A, które realizuje już takie wyzwania hydrotechniczne jak np. przekop przez Mierzeję Wiślaną i rozbudowa Nabrzeża Holenderskiego i Indyjskiego w Porcie Gdynia.

– W tym wypadku największym wyzwaniem jest dla nas czas, dlatego prace realizujemy na wszystkich frontach jednocześnie – mówi Irena Filipek Kierownik Robót z Grupy NDI.
I wylicza, że jeśli chodzi o roboty żelbetowe to wykonano ponad 52 procent konstrukcji Nabrzeża Czeskiego (dotyczy I Etapu o długości 316,5 m), 44 procent Nabrzeża Norweskiego oraz 72 procent Nabrzeża Duńskiego. A warto dodać, że gdy pogoda nie sprzyjała, część prac trzeba było odłożyć – betonować nie można przy temperaturach ujemnych, więc tego typu roboty musiały być wstrzymywane.
– Cały czas prowadzimy też prace związane z budową obwałowań na Wyspie Ostrów Mieleński. Wykonaliśmy 205 z 292 sztuk kontenerów, co daje 70,21 procent zaawansowania – dodaje Irena Filipek.
Dotąd zrealizowano też roboty kafarowe związane z pogrążaniem ścianki kombinowanej od strony odwodnej, pogrążono pale od strony odlądowej oraz wykonano kotwy na Nabrzeżu Czeskim na długości 316,5 metrów. Z kolei na Nabrzeżu Norweskim zrealizowano roboty kafarowe związane z pogrążaniem grodzic ścianki szczelnej, wykonano kotwy mikropalowe oraz pale CFA na całej długości nabrzeża, a także umocniono plac składowy. Poza tym na Nabrzeżu Duńskim zrealizowano prace kafarowe związane z pogrążaniem grodzic ścianki szczelnej i wykonano kotwy mikropalowe na długości 770 metrów, czyli na całości nabrzeża.

– W najbliższym czasie planujemy wznowić roboty czerpalne polegające na pogłębieniu kanału Dębickiego. Będziemy też kontynuować roboty żelbetowe na nabrzeżach, dalej wykonywać obwałowania na wyspie Ostrów Mieleński, a także budować tor poddźwigowy i kolejowy na nabrzeżu Czeskim – mówi Piotr Arabczyk Dyrektor Projektu z Grupy NDI
Inwestycja jest jednym z flagowych projektów realizowanych przez ZMPSiŚ w porcie Szczecin. Ma na celu poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego. Obecnie nabrzeża Czeskie i Słowackie są tam najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi, a modernizacja zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków.
Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 343,1 milionów złotych brutto.

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin