WARSZAWA: 13:16 | LONDYN 11:16 | NEW YORK 06:16 | TOKIO 20:16

Rozpoczęły się samorządowe konsultacje wariantów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej

Dodano: 07 lis 2017, 6:42

We Wrocławiu w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej – nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych.
W otwarciu wzięli udział: Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.
„Traktujemy dzisiejsze spotkanie jako początek szeroko rozumianych konsultacji społecznych. Potrzebujemy Państwa opinii i współpracy w tworzeniu programu Odrzańskiego, ponieważ chcemy, aby był on odpowiedzią również na Państwa potrzeby.” – mówił minister Gróbarczyk.
Głównym celem konferencji była prezentacja wyników modelowania Odry do IV klasy żeglowności – do ujścia Nysy Łużyckiej. Po raz pierwszy na mapach zostały przedstawione potencjalne miejsca nowych piętrzeń.
Następnie Monika Niemiec-Butryn, dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła uczestnikom konferencji koncepcję i harmonogram prac nad programem rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Ponadto uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwóch sesjach tematycznych: Barka i terminal vs. łódka i marina: gospodarcze i społeczne uwarunkowania rozwoju korytarza Odrzańskiej Drogi Wodnej.
Współorganizatorami konferencji obok Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Politechnika Wrocławska.
Zaproszenie do udziału w konferencji zostało skierowane do przedstawicieli samorządów terytorialnych leżących nad Odrą. Uczestnikami byli również przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele środowisk ekologicznych. Samorządy zostały poproszone o pisemne uwagi do przedstawionych propozycji.


Biuro Prasowe MGMiŻŚ