WARSZAWA: 21:24 | LONDYN 19:24 | NEW YORK 14:24 | TOKIO 04:24

Rozszerzenie granic gdyńskiego portu

Dodano: 24 sie 2015, 21:33

7,7 mln zł kosztował Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakup od Stoczni Nauta 2,2 ha terenów przy Nabrzeżu Śląskim. Uwieńczeniem negocjacji prowadzonych przez obie strony od kilku miesięcy było uroczyste podpisanie w poniedziałek 24 sierpnia br. stosownego aktu notarialnego.
To nie jest mała kwota, ale portowi szczególnie zależało na tym fragmencie nabrzeża, by rozszerzyć dalsze możliwości eksportowe zboża w tym rejonie portu. Właśnie w grupie zboża i pasz gdyński port zanotował w ciągu minionych siedmiu miesięcy br. największy wzrost obrotów, które wyniosły prawie 2,3 mln ton (3 mln ton w całym 2014 roku) – powiedział podczas spotkania prezes zarządu gdyńskiego portu Janusz Jarosiński. Dzięki temu port osiągnął w tym czasie ponad 2-procentowy przyrost przeładunków, co trzeba ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę duży spadek (25-procentowy) podaży węgla i kontenerów w dwóch gdyńskich terminalach.
Zakupiony fragment znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, należących do ZMPG-a S.A. i obejmuje tor kolejowy nr 701, służący do obsługi tego nabrzeża.
Zabezpieczy to portowi dostęp kolejowy do Nabrzeża Śląskiego i umożliwi poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. Planowana jest tutaj budowa przez Zarząd Portu nowego magazynu, stanowiącego kolejny element bazy paszowo–zbożowej, funkcjonującej na terenie Morskiego Terminalu Masowego Gdynia. Znajdujące się tam obecne obiekty są budynkami przemysłowymi w znacznym stopniu zdekapitalizowanymi.
Czy rozszerzanie granic gdyńskiego portu to jego ekspansja, czy konieczność? Prezes Zarządu ZMPG-a S.A. Janusz Jarosiński wskazuje, że właściwie w pierwszym etapie jest to tylko sprawa formalna, ponieważ dla żadnego z użytkowników portu taka zmiana właścicielska nic nie zmieni.
– My mamy prawo pierwokupu terenów wystawionych na sprzedaż i jeżeli jesteśmy nimi zainteresowani, to możemy kupić je na takich warunkach, jakie zostały uzgodnione między stronami. Z naszego punktu widzenia każdy metr kwadratowy ma niezwykle ważne znaczenie. W zdecydowanej większości rozwijamy się poprzez wyburzanie starych obiektów i stawianie w tym miejscu nowych. Stąd jeżeli chcemy pozyskać jakikolwiek nowy teren, oznacza to, że rzeczywiście może być przyczynek do budowy czegoś nowego na nowym gruncie – powiedział Jarosiński.
Zawarta umowa stanowi kolejny krok w realizacji strategii Zarządu Portu , związanej z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych. Jest również istotnym elementem procesu restrukturyzacji majątkowej Stoczni Nauta.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni – rejon ul. Węglowej i Waszyngtona, opracowanym przez Gminę Miasto Gdynia, w ścisłej współpracy z Zarządem Portu i Stocznią Nauta, teren ten przeznaczony jest pod funkcje przemysłowe, magazynowe oraz urządzenia portu morskiego i stanowi nową granicę pomiędzy obszarami przemysłowo-portowymi i strefą miejską. (ls)
MTMG-Nauta_2 fot.T.Urbaniak
nab. Śląskie_2_ fot.T.Urbaniak
MTMG_ 2_fot.T.Urbaniak
Zdjecia: T.Urbaniak