WARSZAWA: 00:27 | LONDYN 22:27 | NEW YORK 17:27 | TOKIO 07:27

Ruszyła rekrutacja w Akademii Morskiej w Szczecinie- ważne informacje dla kandydatów na studia !

Dodano: 22 cze 2015, 15:03

By zostać studentem I roku (studia inżynierskie) uczelni morskiej wystarczy mieć zdaną (dobrze ) maturę i w terminie do 14 lipca złożyć odpowiednie dokumenty. Wyniki rekrutacji podane zostaną 17 lipca 2015 roku.
Dokumenty (m.in. podanie o przyjęcie na studia, ankietę osobową, świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku studiów) składa się
w odpowiednim dziekanacie jednego z trzech wydziałów, które prowadzą rekrutację (Wydział Nawigacyjny, Mechaniczny oraz tzw. „lądowy” – Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu). Ponadto kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej poprzez stronę internetową uczelni.
Na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki, a wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana.

Co i gdzie można studiować?

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
Studia stacjonarne, pierwszego stopnia (inżynierskie)
KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 4-letnie (9 specjalności)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (2 specjalności)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
studia 3,5-letnie (specjalność: geoinformatyka)

KIERUNEK: INFORMATYKA
studia 3,5-letnie (specjalność: informatyka morska)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 1,5-roczne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA
studia 3,5-letnie

KIERUNEK: INFORMATYKA
studia 3,5-letnie

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
KIERUNEK: NAWIGACJA
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe)

WYDZIAŁ MECHANICZNY
Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(również studia w języku angielskim)
studia 4-letnie (2 specjalności)
studia 3,5-letnie (3 specjalności)

KIERUNEK: MECHATRONIKA
(również studia w języku angielskim)
studia 4-letnie (specjalność: elektroautomatyka okrętowa)
studia 3,5-letnie (specjalność: mechatronika systemów energetycznych)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(również studia w języku angielskim)
studia 1,5-roczne (specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych)

KIERUNEK: MECHATRONIKA
studia 4-letnie (8 semestrów), 2 specjalności

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(również studia w języku angielskim)
studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych)

UWAGA! Praktyka przygotowawcza
Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji odbywają w okresie od sierpnia do września 2015 r. obowiązkowe szkolenia w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach praktyki przygotowawczej.

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU
Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
KIERUNEK: TRANSPORT
(również studia w języku angielskim)
studia 3,5-letnie (7 specjalności)

KIERUNEK: LOGISTYKA
studia 3,5-letnie (3 oferowane specjalności)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia 3,5-letnie (5 specjalności)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(również studia w języku angielskim)
studia 1,5-roczne, specjalność: logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym)

KIERUNEK: TRANSPORT
studia 1,5-roczne, specjalność: systemy transportu zintegrowanego
Studia II stopnia na kierunku TRANSPORT rozpoczynają się w semestrze letnim. Rekrutacja odbywa się w lutym 2016 roku.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
KIERUNEK: TRANSPORT
studia 3,5-letnie (7 specjalności)

KIERUNEK: LOGISTYKA
studia 3,5-letnie (3 specjalności)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia 3,5-letnie (5 specjalności)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
KIERUNEK: TRANSPORT
studia 1,5-roczne, specjalność: systemy transportu zintegrowanego

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia 1,5-roczne, specjalność: logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

UWAGA! Test językowy
W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego.

Szczególne zasady przyjęć
Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.
Autorzy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

UWAGA – Najlepsi!
Najlepsi studenci mają możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach europejskiego programu wymiany studentów.

amszczecin_logo