WARSZAWA: 18:15 | LONDYN 16:15 | NEW YORK 11:15 | TOKIO 01:15

Spotkanie przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (zdjęcia)

Dodano: 29 kw. 2017, 11:26

Piątek 28 kwietnia był drugim dniem odbywających się w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA obrad grupy roboczej komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej (The European Federation of Inland Ports- EFIP). Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście od września ubiegłego roku jest członkiem tej organizacji.
EFIP istnieje od 1994 roku. Organizacja zrzesza ponad 200 portów śródlądowych z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Ukrainy. Posiada status obserwatora w Serbii. Reprezentuje interesy portów śródlądowych w Europie, podkreślając i wspierając ich rolę w otoczeniu gospodarczym i biznesowym.
Do Szczecina przyjechali przedstawiciele kilkunastu liczących się portów śródlądowych, między innymi z Belgii, Niemiec, Słowacji, Austrii i Włoch.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim perspektyw i możliwości rozwoju transportu śródlądowego i portów śródlądowych w kontekście zaleceń Unii Europejskiej, które zakładają przeniesienie znacznej części masy ładunkowej, przewożonej aktualnie transportem kołowym, na szlaki kolejowe i śródlądowy transport wodny. Uczestnicy spotkania wskazywali, że przeniesienie choćby tylko części przewozów z dróg na barki spowoduje nie tylko zmniejszenie kosztów transportu, ale także przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszy szkodliwe oddziaływanie działalności transportowej na środowisko naturalne. Wiele uwagi uczestnicy poświęcili konieczności współpracy i podejmowaniu wspólnych działań zmierzających do zwiększenia znaczenia portów śródlądowych na europejskiej mapie transportowej.
O działaniach polskiej administracji, zmierzających do zwiększenia roli transportu śródlądowego, mówił wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Jerzy Materna. Wiceminister wspomniał również o niezwykle ważnej decyzji, jaką było podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja AGN).

Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków TEN-T. Aby skorzystać z unijnych funduszy TEN-T, nasze główne drogi wodne muszą mieć parametry IV klasy żeglowności co oznacza głębokość tranzytową na szlaku min. 2,5 m.
– Przystąpienie do Konwencji AGN było jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN obejmuje dziewięć głównych europejskich śródlądowych szlaków wodnych. Chcemy doprowadzić trzy przebiegające przez Polskę międzynarodowe szlaki wodne do IV klasy żeglowności, czyli do tzw. klasy międzynarodowej – powiedział Jerzy Materna.
Chcielibyśmy współpracować z partnerami z Niemiec, aby po obu stronach granicy nasze rzeki tzn. Łaba i Odra posiadały IV klasę żeglowności, co jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego naszych państw. Jest to także bardzo ważne dla naszych południowych sąsiadów: Czech i Słowacji, dla których możliwość korzystania z dobrze rozwiniętych połączeń śródlądowych jest niezwykle istotna – podkreślał wiceminister Materna.

– Spotkanie w Szczecinie było dla nas bardzo istotne, ponieważ pozwoliło na skonfrontowanie doświadczeń portów zrzeszonych w EFIP z sytuacją polskich portów śródlądowych. Zdobycie tej wiedzy pozwoli nam na podjęcie wspólnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji żeglugi śródlądowej i portów śródlądowych w Polsce. Chcemy, aby Polska tworząc nowe przepisy i nowe rozwiązania gospodarcze skorzystała z doświadczeń portów zachodnioeuropejskich zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej – powiedział Alexander van den Bosh, Sekretarz Generalny EFIP.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na fakt ogromnej roli gospodarczej, którą spełni rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej. Będzie to nie tylko zupełnie nowa jakość transportu, ale także niezwykle istotny czynnik rozwoju mniejszych portów śródlądowych, które poprzez przywrócenie funkcji transportowej Odry staną się atrakcyjne dla inwestorów. W ten sposób program przywrócenia żeglugi na Odrze przyczyni się do rozwoju miast położonych wzdłuż szlaku wodnego. Ta nowa sytuacja będzie również niezwykle ważnym skutkiem przywrócenia żeglowności Odry.
– Odnowa odrzańskiego szlaku wodnego to także szansa rozwoju dla portów położonych nad Odrą, takich jak Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, Opole czy Kostrzyn. Dzięki rewitalizacji Odry zarówno duże, ale szczególnie mniejsze, może już nieco zapomniane odrzańskie porty, uzyskają zupełnie nową perspektywę rozwoju – powiedział Zbigniew Antonowicz ze stowarzyszenia Odrą w Świat.

Spotkanie EFIP w szczecińskim porcie było kolejnym etapem rozmów o odnowie żeglugi śródlądowej w Polsce. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, bowiem Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest od września ubiegłego roku członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Portów Żeglugi Śródlądowej, a Szczecin od lat jest jednym z najważniejszych odrzańskich portów. Temat żeglugi śródlądowej powróci podczas 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który w dniach 8-9 czerwca odbędzie się w Szczecinie.

Tekst i fot. Wojciech Sobecki