WARSZAWA: 05:52 | LONDYN 03:52 | NEW YORK 22:52 | TOKIO 12:52

ST3 Offshore bez możliwości realizacji układu z wierzycielami

Dodano: 03 sty 2020, 15:03

W związku z utratą możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz wobec braku własnych rezerw finansowych niezbędnych do zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego Zarząd ST3 Offshore sp. z o.o w restrukturyzacji zdecydował o złożeniu do sądu wniosków o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd złożonych wniosków spółka kontynuuje bieżącą działalność operacyjną. Wynagrodzenia dla pracowników za grudzień 2019 r. zostały wypłacone.
Wskutek postanowień sądowych blokujących spółce pozyskanie pożyczek oraz wobec uchylenia uchwały Rady Wierzycieli umożliwiającej pozyskanie środków na spłatę wierzycieli układowych spółka utraciła możliwość pomyślnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Mając dodatkowo na uwadze brak nowych kontraktów w portfelu zamówień i perspektyw ich pozyskania oraz wycofanie się inwestora strategicznego Zarząd ST3 Offshore, kierując się dobrem spółki, jej wierzycieli i udziałowców, podjął decyzję o złożeniu do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 prawa restrukturyzacyjnego w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd w pierwszej kolejności powinien rozpoznać wniosek restrukturyzacyjny.
Jedną z ostatnich decyzji Zarządu w roku 2019 była wypłata wynagrodzeń dla pracowników za grudzień 2019 r. Zarząd rozważa różne rozwiązania pozwalające na utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. Spółka kontynuuje podstawową działalność w zakresie już rozpoczętych kontraktów celem ich zakończenia.

Kalendarium

26 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Spółki ST3 Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji. Dla Spółki, która od dłuższego czasu zmagała się z problemami finansowymi, dawało to szansę do zakończenia „przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego”.
26-27 listopada 2019 r. Sędzia Komisarz uchyliła uchwały Rady Wierzycieli pozytywnie opiniujące pożyczki właścicielskie udzielone Spółce w ostatnich miesiącach oraz umowę warunkową sprzedaży przedsiębiorstwa. Środki w kwocie prawie 38 mln zł miały zostać wykorzystane na spłatę wierzycieli układowych Spółki i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego. Postanowienia te pozbawiły Spółkę jedynych realnych możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych niezbędnych nie tylko dla zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, ale i dla jej dalszego funkcjonowania.
Spółka ST3 złożyła zażalenia na wszystkie niekorzystne dla niej i wierzycieli postanowienia sądu uchylające uchwały Rady Wierzycieli. Do 31 grudnia 2019 r nie uzyskała prawomocnego postanowienia sądu o podtrzymaniu lub uchyleniu uchwał Rady Wierzycieli, a termin ten był kluczowy dla możliwości
pozyskania środków zewnętrznych dla spłaty wierzycieli i zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin