WARSZAWA: 09:29 | LONDYN 07:29 | NEW YORK 02:29 | TOKIO 16:29

Szczecin i Świnoujście największymi portami tranzytowymi dla Czech i Słowacji

Dodano: 24 paź 2016, 7:14

Porty w Szczecinie i Świnoujściu są największymi polskimi portami tranzytowymi dla ładunków z Czech i Słowacji. Około 90% ładunków z/do tych krajów obsługiwanych jest przez porty w Szczecinie i Świnoujściu.
W roku 2015 obroty tranzytowe z Czechami osiągnęły poziom 1060,3 tys. ton, a ze Słowacją 759 tys. ton. W obrotach z Republiką Czeską możemy mówić o pewnej równowadze, choć nieznacznie dominował import, który wyniósł 565,7 tys. ton (eksport 494,6 tys. ton). Podobnie było w obrotach ze Słowacją, choć w tym przypadku przewaga importu była zdecydowanie bardziej widoczna. Import wyniósł 654,2 tys ton, a eksport zaledwie 104,8 tys. ton, co oznacza, że wielkość importu ponad sześciokrotnie przekroczyła wielkość eksportu. W poprzednich latach różnice między wielkością eksportu i importu były jeszcze bardziej widoczne. W eksporcie do Czech porty w Szczecinie i Świnoujściu obsługują głownie węgiel 17,8 tys. ton, drobnicę 418, 5 tys. ton oraz towary określane jako „inne masowe” 58,3 tys. ton. W imporcie dominowała ruda 181,4 tys. ton i drobnica 359,4 tys. ton.
W tranzycie na Słowację dominowała drobnica 104,8 tys. ton. W relacji importowej najwięcej było węgla 451,6 tys.ton i rudy 139,2 tys. ton.
Struktura obrotów tranzytowych z Czechami i Słowacją od kilku lat się nie zmienia. W zależności od koniunktury na świecie zmieniają się obroty rudy i węgla koksującego dla czeskich i słowackich stalowni i to właśnie te dwa ładunki mają decydujący wpływ na wielkość tranzytu z naszymi południowymi partnerami.
W obrotach tranzytowych z tymi krajami coraz większego znaczenia nabiera drobnica szczególnie w imporcie, ale coraz częściej również w eksporcie, szczególnie obroty wyrobami stalowymi i hutniczymi wykazują z roku na rok wzrosty.
Wojciech Sobecki
dsc09979