WARSZAWA: 09:24 | LONDYN 07:24 | NEW YORK 02:24 | TOKIO 16:24

Szczecin: Żegluga Szczecińska i Międzynarodowe Targi Szczecińskie łączą siły

Dodano: 19 paź 2015, 16:56

Żegluga Szczecińska i Międzynarodowe Targi Szczecińskie połączą siły, aby wykorzystując wspólny potencjał i zwiększyć aktywność związaną z wykorzystaniem bulwarów szczecińskich, Łasztwoni, organizacją wydarzeń i promocją miasta.
Po wnikliwych analizach podjęto decyzję o połączeniu potencjału dwóch spółek: Żeglugi Szczecińskiej oraz Międzynarodowych Targów Szczecińskich.
Konsolidacja zadań obu spółek jest istotna zarówno z punktu widzenia jeszcze lepszego wykorzystania nadodrzańskich bulwarów administrowanych przez Żeglugę Szczecińską, jak i potencjału kadrowego oraz organizacyjnego MTS. Tym samym Żegluga poza dbaniem o nabrzeża zajmować się będzie także m.in. organizacją imprez przede wszystkim na szczecińskich bulwarach oraz zadaniami promocyjnymi na rzecz Gminy.
Na najbliższą sesję Rady Miasta trafią dwie uchwały. Pierwsza w sprawie powierzenia spółce Żegluga Szczecińska w Szczecinie zadań własnych Gminy (między innymi tych realizowanych przez MTS). Obecnie spółka przede wszystkim zajmuje się administrowaniem nabrzeżami stanowiącymi własność Gminy oraz spółki a także realizuje zadania własne gminy w zakresie m.in. gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa czy turystyki.
Jednocześnie na sesję trafi druga uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie.
Sprzedaż udziałów posiadanych przez Gminę w Spółce odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Na zbycie udziałów w spółce prawa handlowego wymagana jest zgoda Rady Miasta Szczecin. Po jej wyrażeniu nastąpi przygotowanie procedury przetargowej. Niezależnie od niej, spółki MTS i ŻS rozpoczną współpracę, aby wspólnie realizować powierzone im zadania.
-Nadrzędnym celem konsolidacji działań Żeglugi Szczecińskiej i Międzynarodowych Targów Szczecińskich jest optymalizacja wykorzystania nabrzeży i bulwarów, co doskonale wpisuje się w politykę realizowaną obecnie przez Zarząd Szczecina – powiedział Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta.
DSC02229
Tekst i fot. Wojciech Sobecki