WARSZAWA: 09:55 | LONDYN 07:55 | NEW YORK 02:55 | TOKIO 16:55

Trzech chętnych na „Ewę”

Dodano: 25 lut 2015, 12:06

25.02.br. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nastąpiło publiczne otwarcie ofert na 30-letnią dzierżawę zlokalizowanego w porcie w Szczecinie elewatora „Ewa”.
Wpłynęły trzy oferty: litewskiej firmy AB Linas Agro Smelynes z proponowaną stawką miesięcznego czynszu 170 tys. i rocznego wolumenu przeładunków na poziomie 380 tys. ton. Glencore Polska Sp. z o.o., która zaproponowała miesięczny czynsz wysokości 130 tys. zł i wielkość przeładunków 350 tys. ton rocznie oraz duńskiej firmy CM Holding A/S z proponowaną stawką miesięcznego czynszu wysokości 174 300 zł i wielkością przeładunków 375 tys. ton rocznie.
Jak widać z powyższego zestawienia, najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego zaproponowała duńska firma CM Holding A/S.
Wysokość czynszu nie jest jednak jedynym kryterium wyboru oferty. ZMPSiŚ S.A. oczekuje od przyszłego dzierżawcy między innymi: przedstawienia koncepcji technologicznej elewatora, która powinna zawierać cztery ciągi technologiczne zapewniające cztery niezależne relacje przeładunkowe, minimalną wydajność urządzeń przeładunkowych dla zbóż twardych 300t/h dla każdego z urządzeń oraz minimalną dobową ratę przeładunkową wysokości 8.000 t.
Po weryfikacji złożonych ofert zarząd ZMPSiŚ S.A. przedstawi wybraną ofertę do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich, ponieważ okres dzierżawy jest dłuższy niż 10 lat, do podpisania ostatecznej umowy konieczna jest także zgoda ministra skarbu państwa.