WARSZAWA: 18:53 | LONDYN 16:53 | NEW YORK 11:53 | TOKIO 01:53

W Szczecinie Most Kłodny połączy Nabrzeże Wieleckie z Łasztownią

Dodano: 20 maj 2015, 16:17

100 metrów wysokości i ponad 150 długości – taki będzie kolejny symbol miasta, jakim niewątpliwie stanie się Most Kłodny. W urzędzie miasta zaprezentowano dziś wybraną koncepcję architektoniczno-konstrukcyjną planowanej przeprawy przez Odrę. Most połączy Nabrzeże Wieleckie z Łasztownią.
Potrzebujemy rozwiązania drogowego, które przywróci Łasztownię miastu – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Budowa Mostu Kłodnego będzie jednym z pierwszych elementów większej inwestycji, jaką będzie poprawa dostępności drogowej do portu. Jestem przekonany, że będzie to kolejna wizytówka Szczecina, czymś co wyróżnia nasze miasto od innych.
Znam problemy komunikacyjne w tym rejonie. Gdy 10 lat temu wyprowadzałem się ze Szczecina już wtedy zastanawiano się nad tym jak połączyć Łasztownię z centrum miasta – powiedział Sławomir Rabenda, kierownik projektu z firmy EGIS Poland. Dziś cieszę się, że mogę brać udział w pracach nad tym projektem. Przy tworzeniu koncepcji mostu kładliśmy nacisk przede wszystkim na pieszych. Dużym wyzwaniem było też sąsiedztwo Trasy Zamkowej.
Na most pylonowy zdecydowaliśmy się niemal jednogłośnie – powiedział Jarosław Bondar, architekt miasta. Za takim wyborem przemawia m.in. symbolika, pylon umieszczony po stronie Łasztowni oznacza, że na niej będzie się skupiać nasza uwaga, tam będziemy inwestować. Most Kłodny będzie pierwszą, powojenną większą inwestycją w obrębie Starówki i Trasy Zamkowej.
Koncepcja mostu została wybrana spośród trzech, które przygotowała pracownia projektowa EGIS.

Podstawowe wymiary mostu:

długość: ponad 150 m
szerokość obiektu: około 28, 5 m
szerokość całkowita jezdni: 14 m
szerokość chodnika: 1,5 – 2 m
szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej: 3 m
minimalny prześwit pod mostem: 5, 25 m
pylon o wysokości około 100 m

Most Kłodny realizowany będzie w ramach inwestycji pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”, która jest jedną z priorytetowych dla miasta w nowej perspektywie unijnej. W ramach zadania oprócz budowy mostu zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Basenowa, Górnośląska, Bytomska i Rybnicka. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni. Inwestycja obejmuje ponadto budowę torowiska tramwajowego na Moście Kłodnym oraz części Łasztowni. W Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na ten cel zapisano ponad 350 milionów złotych. Realizację zaplanowano na lata 2018-2020.
Wykonawcą dokumentacji projektowej dla ww. zadania jest EGIS Polska Inżynieria sp. z o.o.. Wartość umowy 4 797 000,00 zł. Na stworzenie całego projektu firma ma czas do grudnia 2016 roku.
3a_male
3e
3d