WARSZAWA: 18:53 | LONDYN 16:53 | NEW YORK 11:53 | TOKIO 01:53

Wyróżnieni w plebiscycie „Równa Firma”

Dodano: 19 mar 2015, 15:43

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wyróżniony tytułem „Równa Firma” – jako przedsiębiorstwo, które dba o otoczenie lokalne, rozwój regionu oraz swoją postawą daje pozytywny przykład innym organizacjom w województwie zachodniopomorskim.
Tytuł „Równa Firma” przyznawany jest w ramach plebiscytu organizowanego przez pracowników naukowych Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym jego celem jest nagradzanie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych (CSR – Corporate Social Responsibility), by motywować je do takich działań, jak również by promować społeczną odpowiedzialność biznesu w środowisku lokalnym. Firmy badano także pod względem społecznej odpowiedzialności i aktywności wśród studentów, tworzenia możliwości kontaktu środowiska biznesowego ze środowiskiem studenckim oraz zwiększania świadomości roli społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i przedsiębiorstw.
Kalendarz plebiscytu podzielony był na kolejne etapy. Na wstępie – poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej – każdy mógł zgłosić swojego kandydata. Następnie zgłoszone firmy, które wyraziły zgodę na udział w plebiscycie, były oceniane przez studentów (za pomocą ankiety) oraz przez Kapitułę Plebiscytu. Dokonując oceny, brano pod uwagę takie aspekty jak: skala działań społecznych, w tym ilość i zasięg inicjatyw, w które angażuje się nominowany, korzyści dla otoczenia, opinie mediów na temat podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań oraz sposób komunikacji z interesariuszami.
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 19 marca br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W tegorocznej – trzeciej z rzędu – edycji plebiscytu ocenie poddano 38 firm spośród 134 zgłoszonych w ramach pierwszego etapu. W imieniu Zarządu ZMPSiŚ SA tytuł odebrała dyrektor ds. handlowych i marketingu Aneta Szreder-Piernicka.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent Miasta Szczecina.
ZMPSiŚ S.A.
ROWNA FIRMA 1
równa firma 2