WARSZAWA: 09:18 | LONDYN 07:18 | NEW YORK 02:18 | TOKIO 16:18

Zakończenie projektu: „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”

Dodano: 29 wrz 2015, 13:47

29 września uroczyście zakończono inwestycję „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Celem inwestycji było zwiększenie powierzchni parkingowych w portach  w Szczecinie i Świnoujściu oraz Terminalu  Promowym Świnoujście – wybudowanie  i zmodernizowanie placów postojowych, miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i osobowych, co przyczyni się do zwiększenia tempa obsługi pojazdów ciężarowych w porcie. Dalsze korzyści z inwestycji to poprawa parametrów technicznych dróg poprzez zwiększenie ich szerokości z 6 do 7 m oraz dopuszczalnego nacisku osi pojazdu na nawierzchnię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju ciężkich pojazdów.
– Była to pierwsza inwestycja realizowana w formule: zaprojektuj-zbuduj. Nie przygotowaliśmy projektów budowlanych i wykonawczych, naszą rolą było przedstawienie programu funkcjonalno-użytkowego. Wybraliśmy wykonawcę, który przygotował projekty budowlane, wykonawcze, przeprowadził całą procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonał dla nas inwestycję- mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes ZMPSiŚ.
Budowa nowych miejsc parkingowych rozpoczęła się w połowie 2014 roku, w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”. W sumie w obu portach powstało 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha (trzy w Szczecinie przy ul. Bytomskiej, Hryniewieckiego i Gdańskiej oraz dwa w Świnoujściu przy ul. Nowoartyleryjskiej oraz Duńskiej i Fińskiej). Zapewniają one miejsca postojowe dla 585 pojazdów, z czego 183 to miejsca przeznaczone dla samochodów osobowych.
Inwestycja ma niezwykle istotne znaczenie dla sprawnej obsługi środków transportu w portach. W sposób zasadniczy podniesiono bezpieczeństwo ruchu kołowego. Usunięte zostały potencjalne kolizje sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi – dotychczas parkującymi na wewnętrznych drogach portowych. Poza poprawą infrastruktury drogowej, przy nowo wybudowanych miejscach postojowych powstało całkowicie nowe zaplecze sanitarne dla kierowców.
– Celem projektu było usprawnienie ruchu samochodów w portach, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa efektywności przeładunków, co bardzo pozytywnie wpływa na zwiększenie konkurencyjności naszych portów- podkreśla wiceprezes Sadowski.
Podkreślenia wymaga także fakt, że nowo zainstalowany system monitoringu i kierowania ruchem usprawnia zarządzanie i monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, a także przez straż graniczną i służbę celną.
DSC00393
DSC00377
DSC00383