WARSZAWA: 19:45 | LONDYN 17:45 | NEW YORK 12:45 | TOKIO 02:45

Zakończenie projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin Kanał Piastowski i Mieliński etap II (ZDJĘCIA)

Dodano: 30 wrz 2015, 20:02

Szczeciński Urząd Morski zakończył realizację projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin, Kanał Piastowski i Mieliński – etap II, strona wschodnia i zachodnia”. Projekt stanowił kontynuację pierwszego etapu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin, realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie w latach 2000-2004.
Celem projektu była poprawa dostępu do portów od strony morza, poprawa infrastruktury technicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi. Istotnym efektem projektu ma być także zwiększenie konkurencyjności portów poprzez zwiększenie możliwości przyjmowania jednostek o większym zanurzeniu, co sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu całego regionu zachodniopomorskiego.
Projekt obejmował przebudowę umocnień brzegowych po wschodniej i zachodniej stronie toru wodnego Świnoujście-Szczecin na długości ok. 4 km w kanale Mielińskim i ok. 4 km w Kanale Piastowskim, poszerzenie toru wodnego z gwarancją możliwości jego pogłębienia do 12,5 m. Zlikwidowano przeszkody nawigacyjne, usunięto zniszczone dalby oraz pozostałości konstrukcji i umocnień brzegowych. Elementem projektu była również modernizacja oznakowania nawigacyjnego, wykonanie nowego oświetlenia brzegowego oraz przedłużenie kabla VTS, stanowiącego element Radarowego Systemu Zarządzania i Kontroli Ruchu Statków na torze wodnym Świnoujście-Szczecin.
-Cieszymy się, że jako firmy wywodzące się z Pomorza Zachodniego i Pomorza Gdańskiego mogliśmy uczestniczyć w tak skomplikowanym i jednocześnie ciekawym projekcie, który wspólnymi siłami udało się nam z pełnym sukcesem zrealizować – powiedział Piotr Bartoszewski z Energopolu-Szczecin.
– Oczyściliśmy 135 hektarów powierzchni z niewybuchów i niewypałów. W sumie wydobyliśmy tego typu niebezpiecznych znalezisk ponad 15 tys. sztuk. Podczas realizacji projektu wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę i cieszę się, że dziś możemy wspólnie uroczyście obchodzić moment zakończenia inwestycji -powiedział Zbigniew Barański, prezes Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych z Gdańska.
– Umocniliśmy skarpy Kanału Piastowskiego i Mileńskiego i w związku z tym bez zagrożenia dla stateczności skarp i funkcjonowania toru wodnego, możemy pogłębiać tor do głębokości 12,5 metra i to jest największym osiągnięciem projektu – podsumował zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Jacek Cichocki.
W przyszłości planowana jest realizacja III etapu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin, który obejmować będzie pogłębienie toru wodnego do głębokości 12,5 metra na całej długości.