WARSZAWA: 16:18 | LONDYN 14:18 | NEW YORK 09:18 | TOKIO 23:18

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. -ostrzeżenie przed próbami nielegalnego wykupu akcji

Dodano: 28 lip 2015, 17:53

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji.
W ostatnim czasie akcjonariusze Spółki ZMPSiŚ S.A. otrzymują pisma, w których anonimowe osoby proponują im możliwość wykupu akcji Spółki. Pisma nie są sporządzone na papierze firmowym Spółki ani opatrzone podpisem, zawierają jedynie telefoniczne numery kontaktowe.
ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie jest nadawcą pism i przestrzega swoich akcjonariuszy przed oszustami, którzy w nielegalny sposób próbują nabyć akcje Spółki.
Jednocześnie ZMPSiŚ S.A. przypomina, że zgodnie z zapisami Statutu Spółki, w szczególności § 11, nabycie akcji może nastąpić jedynie za zgodą Spółki, a akcjonariuszom założycielom przysługuje pierwszeństwo w zakupie akcji.
Spółka ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie udostępniała danych adresowych akcjonariuszy osobom niepowołanym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać jej odpisu. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystywanie przez osoby niepowołane danych akcjonariuszy narusza ustawę o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub jej odpisów osobom trzecim, odbywa się na podst. art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 3) ww. ustawy. Przepis ten mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo konieczności wykonania umowy, której stroną jest osoba zainteresowana.
Spółka ZMPSiŚ S.A. rozpoczęła umarzanie akcji Spółki w ubiegłym roku. Proces podzielono na kolejne lata. Wszyscy akcjonariusze o możliwości zbycia swoich akcji powiadamiani są przez Spółkę listem poleconym, w którym oznaczony jest konkretny termin i miejsce podpisania umowy z akcjonariuszem oraz załączone są dokumenty potrzebne w procedurze umorzenia akcji.
W 2015 roku proces wykupu akcji od pracowników i byłych pracowników Spółki zostanie zainicjowany stosownym ogłoszeniem w dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita”, w gazecie lokalnej „Kurier Szczeciński” oraz na stronach internetowych www.port.szczecin.pl i www.iswinoujscie.pl.
logowyroznijacy