WARSZAWA: 08:49 | LONDYN 06:49 | NEW YORK 01:49 | TOKIO 15:49

Zdalna mechatronika, czyli Wydziałowe Centrum E-Learningu

Dodano: 23 lis 2015, 14:00

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie uruchomił dwujęzyczną platformę do prowadzenia kształcenia w formie e-learningu. Dzięki niej studenci kierunku mechatronika mogą odbywać część zajęć bez obecności na uczelni.
Platforma e-learningowa powstała w ramach projektu „Marine Power – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie”. Opracowano materiały do prowadzenia zajęć w formie e-learningu, stworzono kursy e-learningowe, dostosowano dwie sale do prowadzenia nauczania zdalnego (kupiono kamery internetowe oraz tablice multimedialne), opracowano także unikalne oprogramowanie do platformy. Dydaktycy Wydziału Mechanicznego wzięli udział w szkoleniach z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych, technik prowadzenia zajęć grupowych, emisji głosu oraz obsługi platformy e-learningowej i programu Moodle (program do nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych).
Platforma zdalnego nauczania umożliwia pracę z wirtualną tablicą (tablica multimedialna) odpowiadającą tradycyjnej tablicy w klasie, komunikację audio-video pomiędzy użytkownikami, nagrywanie przebiegu zajęć i odtwarzania ich w dowolnym czasie wybranym przez studenta. Możliwe jest także realizowanie zajęć w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym wykorzystaniu kamery internetowej zamontowanej w sali, służącej do zdalnego nauczania, oraz tablicy multimedialnej.
Podczas zajęć on-line tablica multimedialna służy do prezentowania omawianych materiałów, a także nanoszenia komentarzy przez wykładowcę i uczniów. Zaawansowany mechanizm tablicy umożliwia pracę grupową dla kilku użytkowników jednocześnie. Daje to możliwość grupowego rozwiązywania zdań, a elementy rysowane przez jednego użytkownika mogą być korygowane przez innych. Dzięki modułowi video uczestnicy zajęć mają stały kontakt wzrokowy z osobą prowadzącą zajęcia oraz innymi studentami. Tak jak na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych, można również wywołać dowolną osobę do tablicy. Moduł prowadzenia zajęć on-line posiada także m.in. funkcje tworzenia i rozwiązywania testów oraz udostępniania materiałów w formie elektronicznej. Platforma umożliwia realizację zajęć asynchronicznych. Zatem lekcje przygotowane zostaną tak, by użytkownik systemu miał możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Platforma umożliwia rozbudowę tych lekcji w przyszłości.
W ten sposób realizowanych będzie 16 przedmiotów. Z e-learningu na mechatronice korzystają już tegoroczni studenci 1. i 2. roku studiów. Wszystkie treści z platformy przetłumaczone zostały na język angielski, dzięki czemu oferta edukacyjna uczelni będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla studentów z zagranicy. Docelowo e-learning ma być wprowadzony także na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Projekt „Marine Power – Podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskano środki w wysokości 1,8 mln zł. W ramach projektu zrealizowano szkolenia dydaktyczne, zagraniczne szkolenia specjalistyczne oraz staże zagraniczne dla pracowników dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego.
amszczecin_logo