WARSZAWA: 09:08 | LONDYN 07:08 | NEW YORK 02:08 | TOKIO 16:08

Zmiany w Radzie Nadzorczej Portu Gdynia

Dodano: 18 mar 2016, 10:48

17 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki VI kadencji. Odwołano wszystkich członków rady ( 5 osób) piastujących swoją funkcję w Radzie ze wskazania MSP (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej), tj. Justynę Sidor, Krzysztofa Dobrowolskiego, Jacka Mariusza Czajkę, Wacława Turka, Mariusza Andrzeja Waciaka.
W ich miejsce powołani zostali: Elżbieta Jadwiga Jaskólska, Aleksander Stanisław Jankiewicz, Janusz Aleksander Karp, Waldemar Pawilczus oraz Witold Grzegorz Reclaf.
Nadal swoją funkcję w Radzie pełnią przedstawiciele Gminy Gdynia – Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Stanisław Grzelakowski oraz Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Daniel Zwara, Jerzy Paweł Bieliński i Zenobiusz Wojciech Żurawik.