WARSZAWA: 19:31 | LONDYN 17:31 | NEW YORK 12:31 | TOKIO 02:31

Zmiany w składzie zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dodano: 07 kw. 2016, 23:06

Rada Nadzorcza Grupy Azoty POLICE podczas posiedzenia w dniu 7.04.2016 dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Decyzją Rady na stanowisko Prezesa Zarządu, powołany został Pan Wojciech Wardacki. Skład Zarządu uzupełnili nowo powołani wiceprezesi: Anna Zarzycka-Rzepecka i Tomasz Panas.
To kolejny krok w realizacji celów, które Grupa Azoty stawia przed zarządami spółek. Są wśród nich między innymi przyspieszenie i wzmocnienie realizacji procesów integracji i bardziej efektywnej konsolidacji. To również dalszy konsekwentny rozwój Grupy Azoty oparty o działania innowacyjne i synergię działań oraz dalszy wzrost pozycji marki na rynkach krajowych i międzynarodowych. 
W składzie Zarządu pozostał wiceprezes Rafał Kuźmiczonek, wybrany z ramienia pracowników.
Podczas posiedzenia Rada pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczając kwotę w wysokości 67,5 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy.