WARSZAWA: 20:00 | LONDYN 18:00 | NEW YORK 13:00 | TOKIO 03:00

ZMPSiŚ stawia na ekologię i bezpieczeństwo energetyczne

Dodano: 12 maj 2020, 9:14

W portach Szczecina i Świnoujścia trwają zaawansowane prace, których celem jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji szczególny nacisk położono na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne portów.
W porcie Świnoujście, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przekazał właśnie plac budowy firmie JAMP Spółka z o.o. z Wrocławia, która wykona przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport.
Jest to działanie wyprzedające wielki proekologiczny projekt zarządu portu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” (POiIŚ 3.2-11). Przyłącze będzie gotowe pod koniec maja. Jego koszt przekracza 382 tys. zł brutto.
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” to inwestycja obejmująca: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portów w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów. Prace prowadzone są tak, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować.
Celem inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej zmniejszając tym samym ryzyko rezygnacji z organizacji przeładunku. Ograniczy to również ryzyko awarii i przestojów. Zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu bo inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów), co dodatkowo ograniczy zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu. Ograniczony zostanie również poziom hałasu.
Modernizacji poddawana jest także sieć ciepłownicza i dostarczająca wodę pitną. Przeprowadzone prace mają podnieść niezawodność systemu grzewczego oraz ograniczyć w znaczny sposób straty w zużyciu energii cieplnej. Pozwoli to dostarczać energię po możliwie najniższych kosztach. To samo dotyczy dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciwpożarowe.
ZMPSiŚ inwestuje w uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wyposażanie nowych terenów na obszarach portów Szczecin i Świnoujście w infrastrukturę odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. Celem jest ograniczenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.
W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Zlikwidowana zostanie istniejąca oczyszczalnia, a ścieki zostaną przekierowane do oczyszczalni miejskiej. W Szczecinie kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do istniejącej sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej „Miedzyodrze”.
Planowany koszt całego projektu to blisko 91,5 mln złotych netto, z czego 59% ma pochodzić z dofinansowania z funduszy POIiŚ.

Źródło: ZMPSiŚ SA

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-12-08

1 EUR - 4,3303 1 USD - 4,0181
1 CHF - 4,5913 1 GBP - 5,0458

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin